Inför ny belåningsmodell och höjer belåningsgraderna för aktier upp till 80% och för fondandelar upp till 95%

Inför ny belåningsmodell och höjer belåningsgraderna för aktier upp till 80% och för fondandelar upp till 95% Nordnet inför en ny modell för fastställande av belåningsgrader för aktier och fondandelar med syfte att varje värdepapper skall åsättas en belåningsgrad som motiveras huvudsakligen utifrån värdepapprets likviditet och risk. I den nya modellen är för aktier likviditeten den avgörande faktorn, där Stockholmsbörsens månatliga likviditetsrapport utgör basfakta i modellen. Andra faktorer som påverkar belåningsgraden är bolagets börsvärde och aktiens volatilitet. För fondandelar är risken den avgörande faktorn och hänsyn tas till den bedömda marknadsrisken och specifika risken i fonden. Den nya modellen innebär dock inga egentliga avsteg från de av Bankföreningen rekommenderade principerna för att fastställa belåningsgrader, men den avviker från gällande praxis i marknaden. Nordnets nya modell för belåningsgrader införs fr.o.m. den 4 augusti och medför totalt sett att belåningsgraderna höjs, för aktier upp till 80% och för fondandelar upp till 95%. På individuell basis förekommer även sänkningar. "Vår nya modell för belåningsvärden är mer rättvis och följer bättre utvecklingen på aktiemarknaden än den tidigare modellen samt praxis i marknaden som främst följer vilken lista aktien är noterad på. Vi anser även att det finns utrymme för att generellt sett höja belåningsvärdena ", säger Klas Danielsson, vd för Nordnet. "Viktigast är att vi med den nya modellen ger en bättre service till våra kunder genom att belåningsvärdena aktier emellan blir mer rättvisande samt att vi generellt sett höjer belåningsvärdena. En av de billigaste kredit- & finansieringsmöjligheterna för privatpersoner är att använda sina aktier och fondandelar som säkerhet för lån, nu förbättrar vi de möjligheterna", säger Klas Danielsson. Nya belåningsklasser för aktier: Likviditetsklass A 80% (t.ex. Ericsson B, Sandvik) Likviditetsklass B 60% (t.ex. TV4, Boliden) Likviditetsklass C 40% (t.ex. Ortivus, Graninge) Likviditetsklass D 20% (t.ex. Sensys, MTV) Likviditetsklass E 0% (t.ex. Empire, Intellecta) Nya belåningsklasser för fondandelar: Korta räntefonder 95% Hedgefonder <=95% Långa räntefonder 90% Blandfonder 90% Breda aktiefonder 85% Sektoriella fonder, tillväxtmarknader, övriga räntefonder 70-85% Övriga fonder <=70% För ytterligare information kontakta: Klas Danielsson, vd, 08-506 330 30, 0708-744574, klas.danielsson@nordnet.se Pictures available at: http://www.newsonline.nu/imgway/index.asp?pmid=28076 Nordnet AB (publ) är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Dotterbolaget Nordnet Securities Bank AB är en Internetmäklare och medlem av Stockholmsbörsen, Oslobörsen och Köpenhamnsbörsen. Dotterbolaget Eurotrade Securities S.A. är en discount broker och erbjuder Internetmäklartjänster och personlig mäklartjänst från Luxemburg. Dotterbolaget Nordnet Försäkringsmäklare AB förmedlar SAK-försäkringar. Besök gärna Nordnet Sverige www.nordnet.se , Nordnet Norge www.nordnet.no , Nordnet Danmark www.nordnet.dk och Eurotrade www.eurotrade.lu . ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/07/20030707BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/07/20030707BIT00200/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/07/20030707BIT00200/bild.html Pictures

Om oss

Nordnet är en digital bank för investeringar och sparande, som finns i hela Norden. Nordnet Bank AB, säte: Stockholm, org.nr 516406-0021www.nordnet.se