Månadsrapport oktober månad: Kommentar och statistik om privatpersoners Internethandel i aktier, optioner och fondandela

Månadsrapport oktober månad: Kommentar och statistik om privat- personers Internethandel i aktier, optioner och fondandelar Nordnet - Nordens största Internetmäklare med verksamhet i Sverige, Norge, Danmark samt Eurotrade Securities S.A. i Luxemburg Stor optimism. Fler privatpersoner söker sig till börsen, värdepappers- belåningen ökar och blankningarna minskar · Fortsatt stort intresse för börsen. 18% fler av Nordnets kunder gjorde aktieaffärer i oktober jämfört med genomsnittet under de senaste tre månaderna · Rekord under oktober för Nordnets marknadsandelar på Oslobörsen med 4,52% av antalet avslut. Fortsatt starka andelar på Stockholmsbörsen med 7,66% av antalet avslut · Fortsatt höga marknadsandelar under oktober för Internetmäklarna på Stockholmsbörsen och Oslobörsen med 21,7% respektive 21,4% av antal avslut · 25% av privatpersoners fondinnehav hos Nordnet är placerat i hedgefonder · Belåningen av aktier ökade med 33% till ca 550 mkr jämfört med snittet tredje kvartalet som i sig var det kvartal där belåningen legat som högst under året · Blankningsaffärerna minskade ytterligare i oktober till 2 100 000 blankade aktier (2 500 000 under september) till ett värde av ca 65 mkr. Ericsson och SEB mest populära aktierna att blanka · Nordnet är näst största mäklare totalt sett på OMX-optioner i oktober med en marknadsandel på 16,70% Kommentar från Jessica Gertun, marknadschef på Nordnet. "Utvecklingen under tredje kvartalet med fler transaktioner månad efter månad avtog något under oktober då antalet transaktioner minskade med 7% jämfört med september. Det var dock 18% fler privatpersoner hos Nordnet som gjorde affärer jämfört med snittet för tredje kvartalet, vilket visar att börsintresset är fortsatt starkt. Säsongsmässigt brukar börsintresset vara som störst under årets sista kvartal. I år har dessutom fler privatpersoner gjort reavinster som skall kvittas mot förluster mot slutet av året vilket brukar medföra ökad handel. Det var fortsatt fokus på IT- och telekomsektorn. 46% av alla avslut som gjordes av Internetmäklarna var i ett IT- eller telekombolag. Ericsson tog tillbaka kommandot över handeln i oktober jämfört med september. 20% av alla avslut som gjordes under oktober var i Ericsson aktien. Detta skall jämföras med 15-17% de senaste månaderna. Detta förklaras av att Ericsson rapporten ökade handeln i aktien då många privatpersoner spekulerade i kursrörelser. Riskbenägenheten fortsatte att öka under oktober. Detta ser vi främst genom att värdepappersbelåningen nu nått sin högsta nivå under 2003. Samtidigt är det viktigt att notera att värdepappersbelåning är kostnadseffektivt att utnyttja relativt olika andra kreditmöjligheter. Värdepappersbelåningen hos Nordnet ökade med 33% till ca 550 mkr jämfört med september månad. Antalet blankade aktier hos Nordnet minskade till 2 100 000 aktier till ett värde av ca 65 mkr, vilket är en minskning med 16% jämfört med september månad. Nordnets marknadsandelsutveckling var fortsatt stark under oktober. På Oslobörsen sattes nytt rekord för månaden med en marknadsandel om 4,52% av antal avslut. På Stockholmsbörsen var marknadsandelarna stabila med 7,66% av antalet avslut. Även på optionsmarknaden är Nordnets marknadsandelar höga. I indexoptioner under oktober var Nordnets marknadsandel respektive Internetmäklarnas totala marknadsandel 16,7% respektive 26,0%. Nordnet var med denna marknadsandel den största Internetmäklaren och totalt sett den andra största aktören på marknaden. Internetaktiehandel i Sverige och Norge är bland de mest utvecklade i världen. På Stockholmsbörsen och Oslobörsen nådde Internetmäklarnas sammanlagda marknadsandelar nära rekordhöga nivåer under oktober med 21,6% respektive 21,4% av antal avslut. På fondsidan fortsatte hedgefonderna att dra åt sig kapital. 25% av allt fondkapital på Nordnets fondtorg är nu placerat i hedgefonder. Privatpersoner visar också fortsatt starkt intresse för Rysslandsfonder då tre av de 10 mest handlade fonderna investerar i Ryssland. Återigen är det nischförvaltarna som får privatpersoners förtroende och storbankernas fonder fortsätter att lysa med sin frånvaro på 10-i-topp- listan." De 10 mest handlade aktierna på Stockholmsbörsen hos Internetmäklarna i oktober [REMOVED GRAPHICS] De 10 mest handlade aktierna hos Internetmäklarna under oktober 2003. Statistik för Internetmäklarna inkluderar Nordnet, Avanza, E*trade, Stocknet, Aktiedirekt och Skandiabanken. Källa: Nordnet och Stockholmsbörsen. [REMOVED GRAPHICS] Marknadsandelar av antal avslut på Stockholmsbörsen för Internetmäklarna totalt och för Nordens största Internetmäklare Nordnet. Period: jan 2003 till oktober 2003. Internetmäklarna inkluderar Nordnet, Avanza, E*trade, Aktiedirekt, Skandiabanken, Länsförsäkringar Bank, Stocknet och Netfonds. Källa: Nordnet och Stockholmsbörsen. [REMOVED GRAPHICS] Marknadsandelar av antal avslut på Oslobörsen för Internetmäklarna totalt och för den på Oslobörsen tredje största Internetmäklaren Nordnet. Period: jan 2003 till oktober 2003. Marknadsandelarna i augusti 2003 var de högsta någonsin med 22,9% för Internetmäklarna totalt och med 3,8% för Nordnet. Internetmäklarna inkluderar Nordnet, Skandiabanken, Stocknet och Netfonds. Källa: Nordnet och Oslobörsen. [REMOVED GRAPHICS] Marknadsandelar i OMX indexoptioner för Internetmäklarna totalt och för den på optionsmarknaden största Internetmäklaren Nordnet. Period: jan 2003 till oktober 2003. Marknadsandelarna i juli 2003 var de högsta någonsin med 36,9% för Internetmäklarna totalt och med 23,7% för Nordnet. Internetmäklarna inkluderar Nordnet, Avanza och E*trade. Källa: Nordnet och Stockholmsbörsen. 10 mest handlade fonderna i oktober 2003 på Nordnets fondtorg 10 fonder i topp Fondbolag Hedgefond Högriskfond 1 Lynx Brummer& Partners Ja 2 Sverige Lannebo 3 Ryssland East Capital Ja 4 Sverige ODIN 5 Tanglin Tanglin Ja 6 Russia Alfred Berg Ja 7 Rysslandsfond HQ Ja 8 European Growth Fidelity Ja 9 Gustavia Balkan Gustavus Capital Ja 10 Kina Kaupthing Ja Nordnets mest handlade fonder under oktober 2003. Hedgefonder fortsätter att ligga i topp. Övriga platser går till aktiefonder. Inga fonder från storbankerna kommer in på listan. Källa: Nordnet För ytterligare information kontakta: Jessica Gertun, marknadschef Nordnet, 08-506 330 30, 0709-697424, email:jessica.gertun@nordnet.se. Nordnet AB (publ) är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Dotterbolaget Nordnet Securities Bank AB är en Internetmäklare och medlem av Stockholmsbörsen, Oslobörsen och Köpenhamnsbörsen. Dotterbolaget Eurotrade Securities S.A. erbjuder en Internetmäklartjänst från Luxemburg. Internetmäklaren Aktiedirekt erbjuder marknadens enklaste och billigaste tjänst. Dotterbolaget Nordnet Försäkringsmäklare AB förmedlar SAK-försäkringar. Besök gärna Nordnet Sverige www.nordnet.se , Nordnet Norge www.nordnet.no , Nordnet Danmark www.nordnet.dk , Aktiedirekt www.aktiedirekt.se och Eurotrade www.eurotrade.lu . ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00340/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/04/20031104BIT00340/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Nordnet är en digital bank för investeringar och sparande, som finns i hela Norden. Nordnet Bank AB, säte: Stockholm, org.nr 516406-0021www.nordnet.se

Prenumerera

Dokument & länkar