Nordnet: Avslut, nettosparande och konton i januari

I januari gjordes 1 311 179 avslut i aktier, warranter och optioner bland Nordnets kunder i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Det motsvarar 59 599 avslut per börsdag. Antalet konton hos Nordnet uppgick per månadsskiftet preliminärt till 449 100 stycken, motsvarande en ökning med 4 800 sedan ingången på året. Nettosparandet uppgick i januari preliminärt till 1,3 miljarder SEK.

Förändring Förändring
Jan. 2013 Jan. 2012 ett år Dec. 2012 en månad
Sverige 675 446 709 341 -4,8% 466 775 44,7%
Norge 196 257 205 378 -4,4% 125 604 56,3%
Danmark 138 628 158 657 -12,6% 83 574 65,9%
Finland 300 848 267 207 12,6% 173 371 73,5%
Totalt 1 311 179 1 340 583 -2,2% 849 324 54,4%
Snitt per börsdag 59 599 65 394 -8,9% 49 960 19,3%
Aktiva konton 449 100 410 000 9,5% 444 300 1,1%
Nettosparande (MSEK) 1 300 1 600 -19% 500 60%

Tabell: Nordnets totala antal avslut på samtliga börser och marknader för samtliga kunder, samt genomsnittligt antal avslut per dag. Genomsnitt per dag är beräknat som totalt antal avslut dividerat med det antal handelsdagar då den svenska börsen var öppen. Aktiva konton och nettosparande bygger på preliminär data.

– Januari är normalt sett en positiv börsmånad med hög aktivitet, och 2013 utgör inget undantag. Utöver en allmänt mer positiv inställning till världsekonomin, har principen ”nytt år, nya friska tag” hos både privatpersoner och proffsen gett en uppgång på mellan 5-10% på de nordiska börserna. Hos Nordnet har vi sett många aktieaffärer, ett bra inflöde av nya konton och ett relativt högt nettosparande, vilket sammantaget visar på en mer positiv inställning till aktiesparande, säger Johan Tidestad, kommunikationschef på Nordnet.


För mer information, kontakta:

Johan Tidestad, kommunikationschef Nordnet, 0708-875 775
johan.tidestad@nordnet.se

Informationen är sådan som Nordnet AB (publ) kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 februari 2013 kl 12:00 (CET).


Nordnet provides services that simplify savings, investments and loans to private investors in the Nordic region. We focus on active savings with a modern and smart approach. The holding company, Nordnet AB (plc), is listed on NASDAQ OMX Stockholm. Nordnet is the leading broker in the Nordic region with about 449,000 accounts in Sweden, Norway, Denmark and Finland. Visit us at
www.nordnet.se, www.nordnet.no, www.nordnet.dk and www.nordnet.fi.

Taggar:

Om oss

Nordnet är en digital bank för investeringar och sparande, som finns i hela Norden. Nordnet Bank AB, säte: Stockholm, org.nr 516406-0021www.nordnet.se

Prenumerera

Dokument & länkar