Nordnet var största mäklaren på de nordiska börserna under tredje kvartalet

Nordnet utökade avståndet till andra mäklare på de nordiska börserna med avseende på antal affärer. Nordnet var 25% större än den näst största mäklaren.

”Privatpersoner i hela Norden visar tydligt med dessa siffror att de vill handla aktier och warranter via specialister som erbjuder bättre tjänster och lägre priser.”, säger Jessica Gertun, informationschef på Nordnet. Under tredja kvartalet gjorde Nordnet 1 203 643 affärer på börserna i Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Helsingfors vilket motsvarade 8,2% av samtliga affärer på de fyra nordiska börserna. Närmast följande mäklarfirma var SEB med 959 151 affärer vilket motsvarade 6,5%. För ytterligare information kontakta: Jessica Gertun, Informationschef, 08-506 330 30, 0709-697424, jessica.gertun@nordnet.se Tabell:Tabell visar antal affärer och marknadsandelar på de nordiska börserna under tredje kvartalet samt antal affärer under första och andra kvartalet Stockholm, No Oslo, juli-sept april-juni jan-mars Helsingfors, Köpenhamn No % No No Nordnet Securities 1 203 643 8,15% 945 489 957 615 1 Bank AB SEB (inkl 959 151 6,49% 940 267 796 860 2 Enskilda) Nordea 897 867 6,08% 856 624 849 357 3 (Norden) Fischer Partners 675 029 4,57% 448 980 698 872 Fondkommission 4 AB Svenska Handelsbanken 695 164 4,71% 865 064 375 794 5 AB Avanza Fondkommission 657 116 4,45% 642 192 419 445 6 AB Morgan Stanley & Co. 634 369 4,30% 573 775 440 848 International 7 Ltd. Danske Bank 599 293 4,06% 567 844 515 496 8 (Norden) Carnegie Investment 527 781 3,57% 505 165 462 971 9 Bank AB E*Trade 467 261 3,16% 410 475 385 957 10 (Norden) Totalt: 14 768 738 100,00% 13 040 105 12 295 463 Tabell 1. De 10 största mäklarna i Norden med avseende på antal affärer på Stockholmsbörsen, Oslobörsen, Helsingforsbörsen och Köpenhamnsbörsen under tredje, andra samt första kvartalet 2005. Källa: Officiell statistik från de olika börserna sammanställd av Nordnet

Om oss

Nordnet är en digital bank för investeringar och sparande, som finns i hela Norden. Nordnet Bank AB, säte: Stockholm, org.nr 516406-0021www.nordnet.se

Prenumerera

Dokument & länkar