Nordnets nyemission fulltecknad

Nordnets nyemission fulltecknad Nordnet AB (publ) nyemission med företrädesrätt för aktieägarna fulltecknades och tillför bolaget 132 383 512 kronor före emissionskostnader. Nyemissionen innebar att 77 872 654 nya aktier tecknades, varav 68 088 739 med företrädesrätt och 9 783 915 utan företrädesrätt. 5 000 000 aktier har tecknats utan företrädesrätt av tredje part för att ligga till grund för en s.k. hedge för Nordnet i ett syntetiskt optionsprogram riktat till Nordnets personal. Antal aktier efter nyemissionen uppgår till 155 745 308. Handel med de nya aktierna förväntas upptas vecka 46. Syntetiskt optionsprogram för de anställda Styrelsen för Nordnet AB (publ) har beslutat att genomföra ett syntetiskt köpoptionsprogram för de anställda motsvarande högst 5 000 000 aktier i Nordnet AB (publ). Bakgrunden till programmet är att ett incitamentsprogram i form av köpoptioner förväntas öka de anställdas motivation och engagemang och programmet är därmed till gagn både för de anställda och för bolaget. Det syntetiska optionsprogrammet innebär att ledning och övriga fast anställda under denna vecka erbjuds att förvärva syntetiska köpoptioner motsvarande högst 5 000 000 aktier i Nordnet. Det optionspremium som skall erläggas i samband med förvärv av köpoptionen baseras på en värdering utförd av ett oberoende värderingsinstitut baserat bl.a. på Nordnets aktiekurs de senaste 10 dagarna. Av premium skall 25 procent betalas av den anställde medan resterande belopp betalas av arbetsgivaren vilket beräknas medföra en nettokostnad för bolaget om ca 1-1,5 mkr. Löptiden för optionerna är t.o.m 2004-06-30. Kurssäkring, s.k. hedge, sker genom avtal med tredje part för en eventuell uppgång i aktien medan Nordnet bär risken för en eventuell negativ kursutveckling under aktiekursen 1,70 kr. För ytterligare information kontakta Klas Danielsson, koncernchef, 08-506 330 00, 0708-744 574 Nordnet är en Internetmäklare vars kärnverksamhet är värdepappershandel via Internet. Nuvarande Nordnet är resultatet av samgåendet mellan Sveriges tidigare två största Internetmäklare TeleTrade och Nordnet. Nordnet består även av Nordnet Norge ( www.nordnet.no ) , Nordnet Danmark ( www.nordnet.dk )och Eurotrade Luxemburg ( www eurotrade.lu ). Eurotrade fokuserar på värdepappershandel via Internet för nordiska medborgare boende utomlands. Nordnet är den största Internetmäklaren i Norden, och en av de absolut största mäklarfirmorna totalt sett i Sverige mätt i antal transaktioner. Nordnet AB (publ) är namnändrat från TeleTrade Financial Services AB (publ). Nordnet-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00450/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00450/bit0001.pdf

Om oss

Nordnet är en digital bank för investeringar och sparande, som finns i hela Norden. Nordnet Bank AB, säte: Stockholm, org.nr 516406-0021www.nordnet.se

Prenumerera

Dokument & länkar