Ökad börsomsättning och förväntad lönsamhet

Ökad börsomsättning och förväntad lönsamhet Enligt nyligen publicerad officiell statistik från Stockholmsbörsen ökade handeln kraftigt under september i jämförelse med augusti. Under september gjorde Nordnet 119 191 avslut jämfört med 96 485 avslut under augusti, vilket motsvarar en ökning med ca 24%. Privat-personernas andel av handeln totalt sett på Stockholmsbörsen sjönk under september jämfört med under augusti, till förmån för den institutionella handeln samt bankernas och fondkommissionärernas handel i eget lager. Till Nordnets antal avslut på Stockholmsbörsen skall läggas avslut i andra instrument såsom optioner och terminer. Totalt uppgick antal avslut per börsdag till mer än 6 000 vilket överskrider den förväntade nivån för lönsamhet under fjärde kvartalet för det sammanslagna TeleTrade och Nordnet. För ytterligare information kontakta Klas Danielsson, koncernchef, 08-506 330 00, mobil: 0708-74 45 74 Nordnets verksamhet bedrivs i affärsområdena Handel, Försäkringar och Information där Försäkringar och Information upphör som affärsområden fr.o.m. fjärde kvartalet 2001. Handel bedrivs i Internetmäklarna TeleTrade Solutions( www.teletrade.se ) och Nordnet Securities ( www.nordnet.se ). TeleTrade och Nordnet är under samgående. Nordnet består dessutom av Nordnet Norge ( www.nordnet.no ) , Nordnet Danmark ( www.nordnet.dk )och Eurotrade Luxemburg ( www eurotrade.lu ). Eurotrade fokuserar på värdepappershandel via Internet för nordiska medborgare boende utomlands. Nya TeleTrade/Nordnet är den största Internetmäklaren i Norden, och en av de absolut största mäklarfirmorna totalt sett, mätt i antal transaktioner, i Sverige. Nordnet AB (publ) är namnändrat från TeleTrade Financial Services AB (publ). Nordnet-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/02/20011002BIT00570/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/02/20011002BIT00570/bit0001.pdf

Om oss

Nordnet är en digital bank för investeringar och sparande, som finns i hela Norden. Nordnet Bank AB, säte: Stockholm, org.nr 516406-0021www.nordnet.se

Prenumerera

Dokument & länkar