Omstruktureringen av övriga verksamhetsområden genomförd

Omstruktureringen av övriga verksamhetsområden genomförd Den omstrukturering som tidigare aviserats och som beskrivits i prospektet inför Nordnets avslutade nyemission är nu genomförd enligt plan utan väsentliga avvikelser med avseende på genomförande och kostnader. Den största delen i omstruktureringen avser försäljningen av livförsäkringsmäklar-verksamheten till ledningen. Kostnadssänkningarna i VCW är genomförda och inom kärnverksamheten har Eurotrade Cayman avvecklats. I och med omstruktureringen minskar antal anställda med ca 50 personer jämfört med första halvåret 2001. Avtal om försäljning av livförsäkringsmäklarverksamheten till ledningen har undertecknats. Försäljningen är förbehållet godkännande av extra bolagsstämma i Nordnet. I samband med försäljningen har ett samarbets- och managementavtal ingåtts mellan det nya livförsäkrings-mäklarbolaget och Nordnet där ledningen gentemot Nordnet skall uppfylla olika väsentliga villkor. Villkoren för försäljningen i övrigt kommer att beskrivas närmare inför den extra bolagsstämman. Styrelsen för Nordnet kommer minst två veckor före stämman att tillhandahålla en redogörelse för den föreslagna försäljningen jämte en "fairness opinion" tillgänglig för aktieägarna. Enligt tidigare aviserat kommer omstruktureringskostnaderna att uppgå till ca 10 mkr samt medföra en extra goodwillnedskrivning om ca 10 mkr. För ytterligare information kontakta Klas Danielsson, koncernchef, 08-506 330 00, mobil: 0708-74 45 74 Nordnet är en Internetmäklare vars kärnverksamhet är värdepappershandel via Internet. Nuvarande Nordnet är resultatet av samgåendet mellan Sveriges tidigare två största Internetmäklare TeleTrade och Nordnet. Nordnet består även av Nordnet Norge ( www.nordnet.no ) , Nordnet Danmark ( www.nordnet.dk )och Eurotrade Luxemburg ( www eurotrade.lu ). Eurotrade fokuserar på värdepappershandel via Internet för nordiska medborgare boende utomlands. Nordnet är den största Internetmäklaren i Norden, och en av de absolut största mäklarfirmorna totalt sett i Sverige mätt i antal transaktioner. Nordnet AB (publ) är namnändrat från TeleTrade Financial Services AB (publ). Nordnet-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00460/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/17/20011017BIT00460/bit0002.pdf

Om oss

Nordnet är en digital bank för investeringar och sparande, som finns i hela Norden. Nordnet Bank AB, säte: Stockholm, org.nr 516406-0021www.nordnet.se

Prenumerera

Dokument & länkar