Nordstjernan har nekats ovillkorat undantag från budplikt

Nordstjernan har nekats ovillkorat undantag från budplikt Genom teckning i företrädesemission i Karolin Machine Tool AB ("KMT") ökade Nordstjernans ägarandel från 38,4 procent till 40,1 procent. Ökningen av ägarandelen aktualiserade bestämmelserna om budplikt enligt Näringslivets Börskommittés regler. Nordstjernan har därför sökt dispens från budplikt, bland annat på grund av att priset i ett erbjudande enligt budpliktsbestämmelserna materiellt skulle understiga nuvarande marknadskurs. Det högsta pris Nordstjernan har förvärvat aktier i KMT till under de senaste sex månaderna uppgår till 45 kr per aktie, att jämföra med KMTs slutkurs den 13 november 2003 om 55 kr. Aktiemarknadsnämnden har nekat att ge Nordstjernan ett ovillkorat undantag från budplikt. Nordstjernan har dock medgivits undantag från budplikt villkorat av att Nordstjernan inom fyra veckor avyttrar de aktier som har medfört en ökning av Nordstjernans ägarandel. Nordstjernan utvärderar olika handlingsalternativ. Nordstjernan AB Tomas Billing Verkställande direktör Frågor besvaras av Tomas Billing, telefon 08-788 50 18 eller 070-666 33 46. Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Investeringarna skall vara långsiktiga. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/14/20031114BIT00780/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/14/20031114BIT00780/wkr0002.pdf

Om oss

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Investeringarna skall vara långsiktiga.

Prenumerera

Dokument & länkar