Nordstjernan ny huvudägare i KMT

Nordstjernan ny huvudägare i KMT * Nordstjernan har förvärvat 33 procent av kapital och röster i KMT från Atle. * Köpeskillingen uppgår till 215 Mkr eller 130 kr per aktie kontant med möjlig tilläggsköpeskilling om maximalt 16 Mkr eller 10 kr per aktie. * Investeringen i KMT är Nordstjernans första, större investering sedan 1992 och ett resultat av företagets nya investeringsstrategi. Ny huvudägare Nordstjernan AB ("Nordstjernan") har förvärvat samtliga Atle AB:s aktier i Karolin Machine Tool AB ("KMT") och tar därmed över ansvaret som huvudägare. Nordstjernan blir störste ägare med 1.656.300 aktier, motsvarande 33,1 procent av kapital och röster i bolaget. KMT fortsätter att vara noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Den kontanta köpeskillingen uppgår till 215 Mkr eller 130 kr per aktie. Därutöver kan en tilläggsköpeskilling om maximalt 16 Mkr eller 10 kr per aktie utgå beroende på framtida kursutveckling för KMT-aktien. Måndagen den 29 november 1999 var slutkursen för KMT-aktien 125.50 kr. Långsiktig industriell investering Nordstjernan ser investeringen i KMT som en långsiktig, industriell investering med goda utvecklingsmöjligheter. Nordstjernan kommer att spela en aktiv ägarroll och bidra till KMT:s expansion för att säkra en gynnsam värdetillväxt för bolagets samtliga aktieägare. KMT:s VD, Björn Kumlin, kommenterar: "Jag ser positivt på Nordstjernan som ny huvudägare. Ett anrikt, svenskt och välrenommerat företag, som borgar för ett långsiktigt och industriellt ägarskap. Nordstjernans resurser i form av kompetens och nätverk kommer att vara till god hjälp i KMT:s fortsatta utveckling". Tomas Billing, VD i Nordstjernan, säger: "Investeringen i KMT är Nordstjernans första investering sedan den nya ledningen tillträdde och en ny investeringsstrategi utarbetades. KMT representerar den typ av företag vi är intresserade av. Bolaget är välskött med god lönsamhet. Det har starka marknadspositioner, intressanta expansionsplaner och är rimligt värderat." E. Öhman J:or Fondkommission AB är finansiell rådgivare till Nordstjernan i transaktionen. Nordstjernan AB Tomas Billing Verkställande direktör Frågor besvaras av Tomas Billing, telefon 08-788 50 00 eller 070-666 33 46, och investment manager Peter Hofvenstam, telefon 08-788 50 00. Nordstjernan är ett svenskt investeringsföretag, som genom aktivt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt för samtliga aktieägare. Investeringarna skall vara långsiktiga och utan fastlagd strategi för framtida avyttring. Nordstjernan tillför kapital, kunskap och kontakter under devisen "långsiktigt ägande med ansikte". Nordstjernan är ett familjeföretag i fjärde generationen. Nordstjernans kapitalmässigt största ägare utgörs av Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/20000405BIT00530/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/30/20000405BIT00530/bit0002.pdf

Om oss

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Investeringarna skall vara långsiktiga.

Prenumerera

Dokument & länkar