Nordstjernan tecknar i KMTs nyemission

Nordstjernan tecknar i KMTs nyemission Karolin Machine Tool AB ("KMT") har under oktober/november 2003 genomfört en företrädesemission för att finansiera förvärvet av Ingersoll-Rands verksamhet inom vattenskärning. Nordstjernan har i företrädesemissionen erhållit totalt 2 087 014 aktier, vilket inneburit att Nordstjernans ägarandel ökat från 38,4 procent till 40,1 procent av kapital och röster i KMT. Ökningen av ägarandelen aktualiserar bestämmelserna om budplikt enligt Näringslivets Börskommittés regler. Nordstjernan har därför sökt dispens från budplikt av Aktiemarknadsnämnden, bland annat på grund av att priset i ett erbjudande enligt budpliktsbestämmelserna materiellt skulle understiga nuvarande marknadskurs. Efter nyemissionen uppgår Nordstjernans innehav i KMT till totalt 4 007 614 aktier, motsvarande 40,1 procent av kapital och röster i KMT. Med beaktande av köpoptioner som Nordstjernan har utfärdat uppgår Nordstjernans innehav till 3 753 151 aktier, motsvarande 37,5 procent av kapital och röster i KMT om köpoptionerna utnyttjas fullt ut. Nordstjernan AB Tomas Billing Verkställande direktör Frågor besvaras av Tomas Billing, telefon 08-788 50 18 eller 070-666 3346. Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Investeringarna skall vara långsiktiga. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20031113BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20031113BIT00080/wkr0002.pdf

Om oss

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Investeringarna skall vara långsiktiga.

Prenumerera

Dokument & länkar