Nordstjernan utfärdar köpoptioner till ledande befattningshavare i NCC

Nuvarande och tillträdande ledande befattningshavare i NCC AB (publ) (”NCC”) har förvärvat köpoptioner avseende aktier i NCC. Köpoptionerna är utfärdade till marknadsmässiga villkor av NCC:s huvudägare Nordstjernan AB. Totalt har Nordstjernan utfärdat optioner med möjlighet att förvärva cirka 500 000 aktier.

NCC:s styrelse har informerats om erbjudandet. NCC medverkar inte i erbjudandet och kommer ej heller att belastas av några kostnader hänförliga till köpoptionerna.

Tomas Billing
Verkställande direktör
Nordstjernan AB

Frågor besvaras av:

Tomas Billing, verkställande direktör Nordstjernan
Telefon: +46 8 788 50 18
E-post: tomas.billing@nordstjernan.se

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt och långsiktigt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Mer information om Nordstjernan finns på www.nordstjernan.se. 

Taggar:

Om oss

Nordstjernan är ett familjekontrollerat investeringsföretag, som genom aktivt ägande i nordiska företag skall skapa värdetillväxt. Investeringarna skall vara långsiktiga.

Prenumerera

Dokument & länkar