Norsk torsk och lax ökar i exportstatistiken under Q1

Under första kvartalet 2011 ökade export av norsk torsk till Sverige med hela 15 procent jämfört med samma period förra året. Exporten av den norska laxen fortsätter att öka i värde och uppgick under första kvartalet till 368 miljoner SEK, en ökning med 14 miljoner SEK.

I Sverige är laxen fortsatt den mest populära matfisken. Till Sverige exporteras allt mer färsk hel lax och under första kvartalet ökade exporten med ca 200 ton. Totaltexporten för färsk hel lax under samma period uppgick därmed till 4 700 ton. Den sammanlagda laxexporten till Sverige uppgick under årets första tre månader till 6 629 ton.
Under hela 2010 exporterades totalt 30 637 ton lax till Sverige, en volymökning med nästan 3 procent jämfört med 2009.

-       Sverige är en av den norska fiskerinäringens viktigaste marknader och det är glädjande att svenskar väljer att köpa allt mer färsk lax. Lax är gott, nyttigt och lättlagat vilket gör den till den självklara fisken för hela familjen, säger Line Kjelstrup, Sverigechef på Norska Eksportutvalget for fisk.

Torsken från Norge fortsätter att stärka sin ställning. Under första kvartalet 2011 exporterades hela 2 327 ton till Sverige. Exportvärdet uppgick till drygt 820 miljoner SEK, vilket är en ökning med ca 19 procent från tidigare år.

-       Den norska torsken från Barents hav och Norska havet lever i stora och välförvaltade bestånd och är miljöcertifierad av MSC (Marine Stewardship Council), godkända för KRAV-märkning och grönlistade i WWF:s fiskguide. Därför kan man med gott samvete äta den norska torsken, säger Line Kjelstrup.

Norsk fiskerinäring exporterade totalt fisk och skaldjur till ett värde av 14 miljarder NOK under första kvartalet i år. Det är en ökning med hela 1, 7 miljarder NOK eller 14 procent jämfört med samma period 2010. 

För mer information:
Line Kjelstrup, Sverigechef, Eksportutvalget for Fisk (EFF)
Tel: +46 (0) 733 29 25 82
E-post:
line.kjelstrup@seafood.no

Besök gärna www.norskfisk.se för mer information om norsk fisk och skaldjur.

Prenumerera

Dokument & länkar