Ny miljöcertifiering av norska räkor

Det bärkraftiga norska fisket stärks ytterligare idag då det norska räkfisket i Barents hav certifieras av Marine Stewardship Councils (MSC) för ett hållbart fiske. De norska räkorna läggs därmed till listan av kommersiellt fiskade norska arter som genomgått MSC-certifiering. Norge befäster härigenom sin position som den nation i världen med störst andel miljöcertifierade bestånd.

-       För vårt marknadsarbete är det viktigt att MSC-certifieringen är på plats. Olika marknader kräver olika märkningar och certifieringar och detta kommer att göra norska räkor ännu mer konkurrenskraftiga, säger Line Kjelstrup, Sverigechef på Norges Sjömatråd.

Det norska räkfisket pågår året runt och de största marknaderna för norska räkor från Barents hav är Storbrittannien, Sverige, Finland och Norge. På samtliga dessa marknader är intresset för hållbara produkter stort. Räkfisket i Barents hav är redan certifierat enligt KRAV och Friend of the Sea. Med en certifiering även enligt MSC-standard kommer de norska räkexportörerna att kunna erbjuda produkter med där varje marknad åeterfinner sin mest välkända och viktiga miljömärkning.

Marine Stewardship Council (MSC) har utvecklat ett certifieringsprogram för bärkraftigt och välskött fiske. MSC-certifieringen bygger på att en tredjepartskontroll av fisket genomförs av ett ackrediterat certifieringsorgan gentemot MSCs krav för en godkänd certifiering.

Det norska sej-, makrill- och sillfisket, samt torsk- och koljafisket har redan en MSC-certifiering. I och med att de norska räkorna från Barens hav nu är godkända för MSC-certifierade är merparten av de stora bestånden miljöcertifierade.

Line Kjelstrup    

Sverigechef    

line.kjelstrup@seafood.no  

0733 29 25 82

Norges sjømatråd är den norska fiskeindustrins egen marknadsorganisation. Under 2012 investerar organisationen 477 miljoner SEK i utvecklingen av marknader för norsk fisk och skaldjur. Norges sjømatråd har sitt huvudkontor i Tromsø samt kontor i tolv av de viktigaste fisk- och skaldjursmarknaderna, däribland Sverige. Verksamheten finansieras av en lagstadgad exportavgift på fisk och skaldjur. Norges sjømatråd är ett statligt aktiebolag som ägs av det norska fiskeri- och kustdepartementet.

Prenumerera

Dokument & länkar