Kallelse till informationsmöte

Som tidigare meddelats avnoteras NorInvent, på egen begäran, från AktieTorget efter marknadens stängning den 16 maj 2018. Med anledning därav kallar styrelsen härmed aktieägarna i NorInvent till ett informationsmöte kl 11.00 - 12.00 den 18 maj 2018 på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund.

Deltagande på informationsmötet måste föranmälas senast den 16 maj 2018 via e-post till info@norinvent.com


Paul Hasselgren

VD

0760 49 40 90

paul.hasselgren@norinvent.com

NorInvent AB (publ)

Medicon Village

22381 Lund

046 25 66 60

info@norinvent.com

Om oss

NorInvent utvecklar XtriG, bolagets patenterade Drug Delivery plattform för upptag av läkemedel via munnens slemhinnor. XtriG syftar till att ge läkemedelsbolag möjligheten till förbättrade egenskaper hos sina befintliga läkemedel, med exempelvis signifikant snabbare verkan och lägre dosering.

Prenumerera

Dokument & länkar