Marknadsmeddelande 108/18 – NorInvent AB avnoteras från AktieTorget efter marknadens stängning den 16 maj 2018

NorInvent AB avnoteras från AktieTorget efter marknadens stängning den 16 maj 2018, se pressmeddelande från bolaget för mer information.  

Information om aktien:
Kortnamn: NORI ISIN-kod: SE0007870902

Orderbok-ID: 414Q
CFI: ESVUFR
FISN: NORINVENT/SH
Organisations nr: 556982-7107
LEI: 549300GBU8GMRABG5C42

Sista handelsdag på AktieTorget: 16 maj 2018

Stockholm den 2 maj 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se 

Om oss

NorInvent utvecklar XtriG, bolagets patenterade Drug Delivery plattform för upptag av läkemedel via munnens slemhinnor. XtriG syftar till att ge läkemedelsbolag möjligheten till förbättrade egenskaper hos sina befintliga läkemedel, med exempelvis signifikant snabbare verkan och lägre dosering.