NorInvent presenterar uppdaterad kommersiell patentvärdering från patentbyrån Høiberg

NorInvent AB (”NorInvent”) offentliggör idag, den 3 maj 2018, en uppdaterad kommersiell värdering av bolagets patent som patentbyrån Høiberg A/S (”Høiberg”) har gjort baserat på bolagets nuvarande verksamhet och de länder som NorInvent har patent i idag. Høiberg värderar bolagets patent till mellan 0,9 – 3,9 MUSD, jämfört med mellan 11,5 – 20,5 MUSD vid tidigare värdering i maj 2016.  

Patentbyrån Høiberg utförde i maj 2016 en värdering av NorInvents patent utifrån en marknadsmodell. I kalkylen ingick dels marknadspotential, dels utvecklingsrisk för XtriG-tekniken och dels kostnader för utveckling av ny produktionsteknik för framtida slutkunder. Høiberg värderade vid tidpunkten NorInvents patent till mellan 11,5 – 20,5 MUSD.

Som tidigare meddelats i ett pressmeddelande den 30 april 2018, har NorInvent på revisors inrådan skrivit ner patentets bokföringsmässiga värde från ca 1,8 MSEK till 0 SEK. Med anledning därav har Høiberg, på uppdrag av NorInvent, genomfört en uppdatering av sin kommersiella värdering av bolagets patent baserat på NorInvents nuvarande verksamhet och de länder bolaget har patent i idag. Høiberg värderar bolagets patent till mellan 0,9 – 3,9 MUSD, jämfört med mellan 11,5 – 20,5 USD vid värdering utförd i maj 2016.

Anledningen till att det kommersiella värdet beräknas vara lägre än vid tidigare värdering i maj 2016 beror på en större osäkerhet vad gäller bolagets förmåga att utveckla en intäktsgenererande produkt/teknologi jämfört med tidpunkten för tidigare värdering.

Detta pressmeddelande innehåller information som NorInvent AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2018.

Paul Hasselgren
VD
0760 49 40 90
paul.hasselgren@norinvent.com

NorInvent AB (publ)
Medicon Village
22381 Lund
046 25 66 60
info@norinvent.com

Om oss

NorInvent utvecklar XtriG, bolagets patenterade Drug Delivery plattform för upptag av läkemedel via munnens slemhinnor. XtriG syftar till att ge läkemedelsbolag möjligheten till förbättrade egenskaper hos sina befintliga läkemedel, med exempelvis signifikant snabbare verkan och lägre dosering.

Prenumerera

Dokument & länkar