Svensk uppfinning kan lindra värk på fem minuter på väg mot listning


NorInvent AB är ett utvecklingsbolag inom Life science som utvecklar plattformar för Drug Delivery. Tekniken, XtriG, är baserad på kolhydrater bundna till ett membran som placeras under läppen för snabbt upptag. Bolagets teknik är patenterad och utgör preliminärt en excipient, eller hjälpämne, åt läkemedelssubstanser.

NorInvent har genomfört två lyckade studier på Ibuprofen och Nikotin. Detta är ett första mycket viktigt steg för att verifiera vår teknik både när det gäller inbindning och frisläppning. De första resultaten visar att Nikotin och Ibuprofen binder till kolhydrater på XtriG länken på ett specifikt sätt, vilket innebär att resultaten visar både när substanserna binder och när de inte binder. Detta är vitalt när vi i nästa fas börjar formulera produkten. Resultaten ger även indikationer på att fler läkemedelssubstanser är kompatibla med XtriG än bolaget tidigare identifierat. Om vi kan säkerställa de nya indikationerna breddas XtriG plattformens användningsområde och den framtida markanden för XtriG som alternativ beredning ökar.

Det andra resultatet från studierna visar starka indikationer på att båda läkemedelsubstanserna är oförändrade efter frisläppning. Resultatet är en stor framgång för XtriG tekniken. Att XtriG kan leverera en oförändrad substans innebär att våra framtida kunder skulle kunna producera nya produkter baserade på redan beprövade substanser genom att omformulera från tablett till XtriG membran. Regelverket vid omformulering blir enklare, billigare och utvecklingen snabbare för läkemedelstillverkarna. Detta styrker även Läkemedelsverkets preliminära klassificering att XtriG är en excipient eller ett hjälpämne. Under våren fortsätter de planerade studierna i forskningsplanen för att nå ”Proof of Mechanism” innan vi initierar formuleringsfasen av XtriG.

Bolaget genomför nu en spridningsemission inför ansökan om listning på Aktietorget. Mer info finns på bolagets hemsida www.norinvent.com

Intervju med VD, Olle Esser:
https://www.youtube.com/watch?v=PhlZW82ZGQI

Taggar:

Om oss

NorInvent utvecklar XtriG, bolagets patenterade Drug Delivery plattform för upptag av läkemedel via munnens slemhinnor. XtriG syftar till att ge läkemedelsbolag möjligheten till förbättrade egenskaper hos sina befintliga läkemedel, med exempelvis signifikant snabbare verkan och lägre dosering.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar