Norman etablerar nytt utvecklingscentrum i Indien

Norman fortsätter sin expansion och startar upp ett nytt utvecklingscentrum i Chandigarh i Indien, som är ett av landets viktigaste IT-centrum. Läget på det nya kontoret norr om New Delhi, med flera välkända universitet och stora företag i närheten, erbjuder Norman nya samarbetsmöjligheter och ännu bättre resurser att utveckla världens bästa IT-säkerhetsprodukter.

Hotbilden inom IT-området förändras snabbt, och marknaden kräver hela tiden nya säkerhetslösningar. Som ett led i de ökande kraven öppnar nu Norman ett forskningscentrum i Chandigarh, vilket ger Norman tillgång till ytterligare spetskompetens och utvecklingsresurser inom datasäkerhet. Det nya Indienkontoret kommer att arbeta tätt samman med Normans nuvarande utvecklingscenter, och hjälpa till med utveckling av nya produkter och bidra med support och underhåll till existerande produkter. Man kommer också att arbeta med kompletterande virusanalys och supporttjänster.

– Kontoret i Chandigarh ger oss tillgång till mycket hög utvecklingskompetens. Tillsammans med våra nuvarande utvecklingslabb kan Indienkontoret se till att vi behåller och stärker vår ledande position inom pro-aktiva säkerhetslösningar, säger Thomas Thard, vd på Norman i Sverige.

Prenumerera