Algoryx i Sverigetoppen igen

Läs original

För andra året i rad hyllas Umeåföretaget Algoryx som ett av Sveriges 33 hetaste unga teknikföretag när Ny tekniks och Affärsvärldens 33-listan för 2012 blev offentlig vid en gala i Stockholm.När juryn gallrat fram de hetaste företagen i Sverige 2012 fastnade man återigen för den simuleringsteknik som företaget utvecklat.  Algoryx tillhör de världsledande inom simulering och visualisering med lösningar som används i såväl industrin som i skolan och filmindustrin. Algoryx har fått stor uppmärksamhet för sin utbildningsprodukt Algodoo som lockar barn och ungdomar att på ett lekfullt sätt lära sig fysik.

Företaget bildades 2007 som en avknoppning från Umeå universitet. Då samlades ett antal utvecklare och forskare för att utforma en multifysikmotor med hög prestanda, funktionalitet och skalbarhet. Ett enkelt exempel är att kunna simulera hur en grushög som skottas upp av en entreprenadmaskin beter sig när den tas upp i skopan och hälls på ett transportband.  Idag har man 16 anställda, av vilka flera har 10-15 års erfarenhet av interaktionsteknik, 3D-grafik och fysikalisk simulering.

Algoryx VD Kenneth Bodin tror att en av anledningarna till varför Algoryx nu lyfts fram som ett av Sveriges hetaste teknikföretag är den bredd man visar upp efter bara några års verksamhet.

-           Våra satsningar mot industrin och marknaden för visuella effekter har på ett framgångsrikt sätt kommersialiserat avancerad forskning inom datavetenskap och fysik, förklarar Kenneth Bodin.

Petter Alapää vid Norrlandsfonden menar att Algoryx har produkter som är attraktiva på en internationell marknad.

-          Det finns många tillämpningsområden för denna typ av simuleringar. De kan exempelvis hjälpa industriella tillverkare att göra rätt produkter mycket snabbare med effektivare prototypframtagning, säger Petter Alapää.

För mer information kontakta:

Algoryx VD Kenneth Bodin, tel: 070-631 55 20

Eller

Petter Alapää, Norrlandsfonden, tel: 070-668 42 58

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg, som verkar på mer än en lokal marknad. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin. 

Om oss

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg med tillväxtambitioner. Våra kunder finns i nästan alla branscher, från tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Varje år lånar vi ut cirka 250 miljoner kronor som ger möjlighet till offensiva och framåtsyftande investeringar och hjälper både företag och människor att växa. Norrlandsfonden är en fristående aktör, men har ett nära samarbete med banker, riskkapitalbolag, revisorer, länsstyrelser, kommunala näringslivsbolag och andra intressenter som verkar för ett livskraftigt och expansivt norrländskt näringsliv. Vi är stolta över att bidra till att hela Norrland växer och blir ännu starkare.

Media

Media

Dokument & länkar