Clavister ger dig säkerhet på nätet

Läs original

Clavister i Örnsköldsvik är en leverantör av lösningar för säkerhet i nätverk. De har ett komplett utbud av säkerhetslösningar för både fysiska och virtualiserade miljöer. Deras produkter används av ett stort antal organisationer världen över. Bolaget har nu utvecklat en ny generation säkerhetsplattformar och nya produktserier vilka lanserats under 2012 och där de första utgåvorna levererats. Norrlandsfonden är en av finansiärerna som stödjer deras fortsatta satsning på världsmarknaden.

Clavister arbetar med tre fokusområden. Det första är en teknik som säkrar molnanvändning för användare runt om i världen. Nästa fokusområde är produkter för att säkra stora och mellanstora företags IT-infrastruktur. Det tredje fokusområdet är säkerhetslösningar för mobil telekommunikation.

Bolagets huvudprodukt, ”Clavister Security Gateway” är en integrerad säkerhetsplattform som övervakar trafiken till och från nätverk och skyddar mot intrång, virus, maskar, trojaner, oönskat surfande och överbelastningsattacker. Den skyddar även affärskritisk information och erbjuder stor kapacitet och skalbarhet.

-          Vi tillverkar världens bästa säkerhetsplattform och har idag mer än 150 000 nöjda företagskunder världen över, säger Clavisters VD Roland Svensson.

All utveckling av bolagets mjukvaror sker vid bolagets utvecklingsavdelning i Örnsköldsvik som sysselsätter drygt 40 personer. Vid dotterbolagen i Kina jobbar ytterligare 40 personer och totalt sett har Clavister mer än 100 anställda runt om i världen.

-          Clavister är ett fint kunskapsföretag med högteknologisk profil. Vår medverkan i företaget är ett exempel på hur Norrlandsfonden kan vara en finansiell partner i de satsningar som görs i ledande teknologi, säger Sören Olsson, Norrlandsfonden.

För mer information kontakta:

Roland Svensson, VD Clavister AB, tel: 070-552 83 32

eller

Sören Olsson, Norrlandsfonden, tel: 070-626 42 68

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg, som verkar på mer än en lokal marknad. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin. 

Taggar:

Om oss

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg med tillväxtambitioner. Våra kunder finns i nästan alla branscher, från tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Varje år lånar vi ut cirka 250 miljoner kronor som ger möjlighet till offensiva och framåtsyftande investeringar och hjälper både företag och människor att växa. Norrlandsfonden är en fristående aktör, men har ett nära samarbete med banker, riskkapitalbolag, revisorer, länsstyrelser, kommunala näringslivsbolag och andra intressenter som verkar för ett livskraftigt och expansivt norrländskt näringsliv. Vi är stolta över att bidra till att hela Norrland växer och blir ännu starkare.

Prenumerera

Dokument & länkar