Delsbo världsledande på infraröd mätning

Läs original

SenseAir är världsledande när det  gäller infraröd mätning av gaser. Det bygger på den 25-åriga teknik- erfarenhet vi byggt upp, säger företagets vd Lennart Ivarsson.

SenseAir är världsledande inom tillverkningen av infraröd mätutrustning, sensorer och styrenheter  för mätning av bland annat koldioxid. Bolaget har en remarkabel utveckling och är unika tack vare att tillväxten skapats i lilla Delsbo. Grundaren Hans Martins vision om att kunna kombinera ett liv på landsbygden med världsledande forskning resulterade i en av Hudiksvalls kommuns största privata  arbetsgivare med 100 anställda. En av företagets största marknader är automation i fastigheter där sensorer styr fläktar, spjäll och ventiler samt luft­behandlings- och luftkonditioneringsanläggningar. Under de två senaste åren har SenseAir även jobbat mot bilindustrin med sensorer som kan mäta alkoholhalten i förarens utandningsluft.

 –Tekniken hur man mäter gashalter bygger på djup kunskap. Vi har idag sex doktorander anställda och det är där en mycket stor del av grundkärnan i bolaget ligger, fortsätter Lennart Ivarsson.

 Försäljningskontor och teknisk support finns i Sverige, Kina och USA medan huvudkontoret, produktion och kvalitetskontroll finns i Delsbo.

Norrlandsfonden har varit en partner ända sedan 1990-talet. 

 – Norrlandsfondens roll har varit väldigt betydelsefull och avgörande, menar Ivarsson.

 – SenseAir är ett utmärkt exempel på väldigt långa kundrelationer. Sedan jag började på fonden för tolv år sedan har jag hanterat en handfull olika krediter till bolaget i olika tillväxtsteg, säger  Per-Erik Persson, företagsanalytiker, Norrlandsfonden.

För mer information kontakta:

Lennart Ivarsson, VD SenseAir, 070-347 35 71

eller

Per-Erik Persson, Norrlandsfonden, 070-382 82 71

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin. 

Taggar:

Om oss

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg med tillväxtambitioner. Våra kunder finns i nästan alla branscher, från tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Varje år lånar vi ut cirka 250 miljoner kronor som ger möjlighet till offensiva och framåtsyftande investeringar och hjälper både företag och människor att växa. Norrlandsfonden är en fristående aktör, men har ett nära samarbete med banker, riskkapitalbolag, revisorer, länsstyrelser, kommunala näringslivsbolag och andra intressenter som verkar för ett livskraftigt och expansivt norrländskt näringsliv. Vi är stolta över att bidra till att hela Norrland växer och blir ännu starkare.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar