Ett flygande akutsjukhus från Västerbotten

Läs original

AMT Solutions AB är ett högteknologiskt företag i Skellefteå som tillhandahåller ett fullständigt koncept för flygande intensivsjukvård. Deras utrustning skräddarsys för att användas i olika typer av flygplan och helikoptrar samt markfordon. Nu satsar AMT på den globala marknaden som har ett aldrig sinande behov av beredskap inför naturkatastrofer och krig. Norrlandsfonden är en av finansiärerna.

Intensivvårdsbården för montering i flygplan utvecklades i mitten av 2000-talet av Micus AB. Produkten var initialt inriktad på det svenska nationella ambulansflyget så att patienter i behov av intensivvård ska kunna transporteras med olika fordon på ett säkert sätt. Den första ordern levererades till svenska Luftfartsverket och produkten fick ett mycket positivt mottagande.  Under 2012 tog AMT Solutions över stafettpinnen och har sedan dess utvecklat både konceptet och marknaden.

- Det är många speciella krav på all utrustning som monteras i flygplan och helikoptrar. Vi kunde mycket om detta redan innan, några av oss har en bakgrund inom flygindustrin, men efter några år med AMT är vi verkligen specialister, skrattar Håkan Österhed, VD för AMT Solutions.

Exempel på företagets kunder är sjukhus, ambulansflyg- och helikopter bolag, internationella hjälporganisationer, flygplanstillverkare och stater runt om i världen. Nu vill AMT utveckla sin marknad genom bland annat kundbesök och utställningar men också fortsätta processen med att anpassa utrustningen till fler flygplanstyper och till fler marknader.

AMT Solutions AB tror på en framtida expansion och tycker att Norrlandsfonden är viktig som delfinansiär inför framtida satsningar.

- Jag tycker att AMT Solutions har lyckats bra på en marknad som är stor men komplex och regelstyrd. Deras bidrag till förbättrad intensivvård för människor i nöd känns angeläget ur ett medmänskligt perspektiv. Jag önskar dem all lycka med deras fortsatta satsningar, säger Per Nilsson, kundansvarig på Norrlandsfonden.

För mer information kontakta:

Håkan Österhed, VD AMT Solutions AB, tel: 073-526 21 01

eller

Per Nilsson, Norrlandsfonden, tel: 070-668 42 68

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin. 

Om oss

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg med tillväxtambitioner. Våra kunder finns i nästan alla branscher, från tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Varje år lånar vi ut cirka 250 miljoner kronor som ger möjlighet till offensiva och framåtsyftande investeringar och hjälper både företag och människor att växa. Norrlandsfonden är en fristående aktör, men har ett nära samarbete med banker, riskkapitalbolag, revisorer, länsstyrelser, kommunala näringslivsbolag och andra intressenter som verkar för ett livskraftigt och expansivt norrländskt näringsliv. Vi är stolta över att bidra till att hela Norrland växer och blir ännu starkare.

Media

Media

Dokument & länkar