Från norrländsk sommar med högtryck till höst med orosmoln

Läs original

Den 28 juli presenterade konjunkturinstitutet en barometer som visade på en dämpad orderingång bland de svenska industriföretagen. Värt att notera är att dämpningen skedde från en historiskt hög nivå. Industriföretagen var, trots avmattningen, optimistiska inför tredje kvartalet och räknade med god order- och produktionstillväxt.

Sedan dess har det presenterats dåliga nyheter och börserna har fallit vilket ökat risken för en konjunkturnedgång.  Osäkerheten om påverkan på den reala ekonomin är betydande, men helt klart är att tillväxttakten i den svenska ekonomin har mattats av.

Jag hoppas att länderna i eurozonen hittar vägar att stabilisera de vacklande ekonomierna. Jag kommer också med spänning följa hur de globala marknaderna med USA i spetsen utvecklas.

I osäkra tider känns det betryggande  att Norrlandsfonden står väl rustad för att stödja företag i Norrland oavsett åt vilket håll konjunkturen utvecklas. Vi har ett långsiktigt perspektiv och följer våra kunder i både med- och motvind. Under hösten står mycket spännande på agendan. Exempelvis kommer vi att fortsätta uppmärksamma kvinnors företagande som viktig tillväxtpotential för Norrland. Tillsammans med Partnerinvest Norr har vi bjudit in framgångsrika affärskvinnor till en träff i västerbotten som förhoppningsvis ger många nya idéer.  Norrlandsfonden fortsätter också sitt 50-årsfirande, närmast på tur står festen i Luleå den 15/9.

Lars-Olov Söderström

Om oss

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg med tillväxtambitioner. Våra kunder finns i nästan alla branscher, från tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Varje år lånar vi ut cirka 250 miljoner kronor som ger möjlighet till offensiva och framåtsyftande investeringar och hjälper både företag och människor att växa. Norrlandsfonden är en fristående aktör, men har ett nära samarbete med banker, riskkapitalbolag, revisorer, länsstyrelser, kommunala näringslivsbolag och andra intressenter som verkar för ett livskraftigt och expansivt norrländskt näringsliv. Vi är stolta över att bidra till att hela Norrland växer och blir ännu starkare.