Isac greppar rodret i Miwa

Läs original

Miwa AB i Lövånger, Skellefteå avknoppas ur Enycon-koncernen. Tidigare har Miwa varit ett dotterbolag i koncernen. Ny ägare och VD är Isac Andersson som tidigare varit försäljningschef på Enycon. Miwa tillverkar och säljer värmecentraler medan Enycon är ett energibolag som driver småskaliga fjärrvärmesystem. De båda företagen fortsätter med ett nära samarbete och tillsammans utgör de ett starkt team inom bioenergiområdet. Norrlandsfonden deltar som finansiär i avknoppningsaffären.


Olle Backman, Enycon och Isac Andersson, Miwa

Isac Andersson är den nya ägaren till Miwa AB. Han vill fortsätta den påbörjade resan med att utveckla bolagets marknad och produktsortiment. Företags viktigaste produkter är modulbaserade värmecentraler som eldas med flis eller pellets. Panncentralerna byggs i verkstaden i Lövånger och transporteras sedan till ut kunden med lastbil. Miwa kundanpassar varje anläggning som ofta är avsedd för fastighetsuppvärmning eller industriella behov som exempelvis ångproduktion.

-         Våra värmecentraler har en effekter på allt ifrån 48 kilowatt upp till flera megawatt. De bygger på beprövad och konventionell teknik. Vi väljer leverantörer av pannor och kringutrustning så att det ska matcha kundens behov, säger Isac Andersson.

Förutom att de både Enycon och Miwa kommer att kunna samarbeta inom försäljning, projektledning och kvalitetsstyrning så kommer Miwa att leverera de värmecentraler som Enycon behöver för sin fortsatta expansion inom fjärrvärmemarknaden.

-         Enycon blir nu ett renodlat energibolag utan egen tillverkningskapacitet. Med Isac vid rodret har Miwa goda förutsättningar att stärka sin position på den expansiva marknaden för bioenergi. Vi på Enycon ser fram emot ett fortsatt nära samarbete med Miwa, säger Olle Backman, VD Enycon.


Isac Andersson

För mer information:

Isac Andersson, VD Miwa, tel: 070-248 33 37
Olle Backman, VD Enycon, tel: 070-632 89 93

Eller

Per Nilsson, Norrlandsfonden, tel: 070-668 42 68

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg, som verkar på mer än en lokal marknad. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin. 

Taggar:

Om oss

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg med tillväxtambitioner. Våra kunder finns i nästan alla branscher, från tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Varje år lånar vi ut cirka 250 miljoner kronor som ger möjlighet till offensiva och framåtsyftande investeringar och hjälper både företag och människor att växa. Norrlandsfonden är en fristående aktör, men har ett nära samarbete med banker, riskkapitalbolag, revisorer, länsstyrelser, kommunala näringslivsbolag och andra intressenter som verkar för ett livskraftigt och expansivt norrländskt näringsliv. Vi är stolta över att bidra till att hela Norrland växer och blir ännu starkare.

Media

Media

Dokument & länkar