Nätverksträff med kvinnor som äger och driver företag

Läs original

Norrlandsfonden och Partnerinvest Norr  är tillsammans initiativtagare till ett nätverk bestående av kvinnor som äger- och driver tillväxtföretag i Norr- och Västerbotten. Syftet med det länsöverskridande nätverket är att dela med sig av erfarenheter kring företagande, utveckla nya samarbeten och gör fler affärer.

Ett flertal möten har genomförts runt om i länen under de senaste åren,  då företagen både delar med sig av den kompetens som finns inom nätverket och även fått externa influenser genom föreläsare och framförallt gemensamma studiebesök. Senast träffades nätverket i Kiruna med besök hos LKAB på agendan och nu har turen kommit till tillväxtstaden Umeå den 14-15/2. På programmet, för de dryga tjugotalet deltagare, står besök på Designhögskolan och hos Umeås största privata arbetsgivare, Volvo Lastvagnar. Temat för Umeåträffen är design i olika former. Vi hoppas precis som vid tidigare tillfällen på inspirerande dagar tillsammans med tillväxt i fokus.

För mer information kontakta:

Birgitta Cajander, Norrlandsfonden, tel: 070-626 42 62

Ingela Lidström, Partnerinvest Norr, tel: 070-624 42 52

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg, som verkar på mer än en lokal marknad. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin.

Partnerinvest Norr är ett riskkapitalbolag, aktivt i Västerbotten och Norrbotten, som investerar i svenska bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer. Totalt förvaltar vi 200 miljoner kronor. Till skillnad från många andra riskkapitalbolag kan vi investera i de flesta branscher. Ett starkt entreprenörsteam, en skalbar affärsmodell och att företaget är ledande i sin bransch är viktiga förutsättningar för våra investeringar. Partnerinvest Norr startade sin verksamhet våren 2010 på initiativ av Norrlandsfonden och ALMI Företagspartner AB. Vårt kapital kommer till hälften från EU:s strukturfondsmedel och den andra hälften från Norrlandsfonden, ALMI Företagspartner AB samt regionala aktörer.

Om oss

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg med tillväxtambitioner. Våra kunder finns i nästan alla branscher, från tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Varje år lånar vi ut cirka 250 miljoner kronor som ger möjlighet till offensiva och framåtsyftande investeringar och hjälper både företag och människor att växa. Norrlandsfonden är en fristående aktör, men har ett nära samarbete med banker, riskkapitalbolag, revisorer, länsstyrelser, kommunala näringslivsbolag och andra intressenter som verkar för ett livskraftigt och expansivt norrländskt näringsliv. Vi är stolta över att bidra till att hela Norrland växer och blir ännu starkare.

Media

Media

Dokument & länkar