Norrlands Trä – modern träförädling i familjeföretag

Läs original

Norrlands Trä i Härnösand är ett framgångsrikt familjeföretag som idag drivs i andra generationen. Genom åren har bolaget utvecklats till ett av Sveriges största fristående hyvlerier. Man är idag Härnösands största tillverkningsindustri med 65 anställda.

På Norrlands Trä tillverkas framförallt golv och paneler i massivt trä samt pellets och stallströ.  De har också ett byggvaruhus i anslutning till anläggningen.

-  Vi är specialiserade på färdigbehandlade paneler och golv - produkter som stadigt ökar i volym, säger VD Jan Frycklund.

Företaget vill fortsätta resan mot allt mer förädlade produkter med högre grad av kundanpassning och flexibilitet. Därför har de nu investerat i en ny hyvelutrustning och automatsortering för att bygga bort den kapacitetsbrist som varit ett hinder för att kunna producera de volymer som marknaden efterfrågar. Dessutom investeras det i ett specialanpassat panelmåleri som behövs för att möta den ökade efterfrågan. Norrlandsfonden bidrar med en del av finansieringen.

-  Norrlands Trä har ett bra arbete med ständig utveckling och förbättring av sina produkter och sin verksamhet. Dessutom har de fokus på miljöfrågorna i alla led från inköp till distribution. Det är ett sant nöje att få hjälpa företaget med satsningen, säger Sören Olsson, Norrlandsfonden.

För mer information kontakta:

Jan Frycklund, VD Norrlands Trä, 0611-552010

Eller

Sören Olsson, Norrlandsfonden, 070-626 42 68

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg, som verkar på mer än en lokal marknad. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin. 

Om oss

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg med tillväxtambitioner. Våra kunder finns i nästan alla branscher, från tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Varje år lånar vi ut cirka 250 miljoner kronor som ger möjlighet till offensiva och framåtsyftande investeringar och hjälper både företag och människor att växa. Norrlandsfonden är en fristående aktör, men har ett nära samarbete med banker, riskkapitalbolag, revisorer, länsstyrelser, kommunala näringslivsbolag och andra intressenter som verkar för ett livskraftigt och expansivt norrländskt näringsliv. Vi är stolta över att bidra till att hela Norrland växer och blir ännu starkare.

Media

Media

Dokument & länkar