Norrlandsfondens årsredovisning 2011

Läs original

År 2011 i sammandrag:

Hög utlåning
Norrlandsfonden lånade under år 2011 ut 329 Mkr till 116 företag vilket är den näst högsta utlåningsvolymen i vår historia. Årets utlåning beräknas generera investeringar i norrländskt näringsliv med drygt 2 miljarder kronor. Glädjande är också att Norrlandsfondens 382 kunder vid årsskiftet kan redovisa en bra tillväxt i omsättning och antal anställda sett över femårsperioden 2006–2010.

God finansiell ställning
Norrlandsfonden står fortsatt stark och har god ekonomisk stabilitet även om år 2011 resulterade i en förlust. Ökade kreditförluster under året främst kopplade till ett par högteknologiska kunder förändrar inte den framtida möjligheten för Norrlandsfonden att utifrån en stark balansräkning vara riskvillig och uthållig i utlåningsverksamheten.

Läs mer i bifogad årsredovisning.

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg, som verkar på mer än en lokal marknad. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin. 

Om oss

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg med tillväxtambitioner. Våra kunder finns i nästan alla branscher, från tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Varje år lånar vi ut cirka 250 miljoner kronor som ger möjlighet till offensiva och framåtsyftande investeringar och hjälper både företag och människor att växa. Norrlandsfonden är en fristående aktör, men har ett nära samarbete med banker, riskkapitalbolag, revisorer, länsstyrelser, kommunala näringslivsbolag och andra intressenter som verkar för ett livskraftigt och expansivt norrländskt näringsliv. Vi är stolta över att bidra till att hela Norrland växer och blir ännu starkare.

Media

Media

Dokument & länkar