Nybergs Mekaniska Verkstad växer i Piteå

Läs original

NMV, Nybergs Mekaniska Verkstad i Piteå AB har förvärvat en industrifastighet på Traversvägen 7 av Piteå Näringsfastigheter AB. NMV Piteå finns idag på Traversvägen 4 och flytten går således tvärs över gatan, till nästan dubbelt så stora lokaler om drygt 4000 kvm. Ökad efterfrågan på NMVs tjänster har gjort att bolaget nu behöver öka sin kapacitet. Det är framförallt en ökad efterfrågan på bergbultar och truckar till gruvindustrin som ligger till grund för expansionen. Norrlandsfonden har deltagit med finansiering i förvärvet.

Nybergs Mekaniska Verkstad har funnits i Kiruna sedan 1947 och har under de senaste åren expanderat även till Jokkmokk, Luleå och Piteå. NMV Piteå införlivades i den så kallade NMV-gruppen genom att moderbolaget Nybergs Mekaniska Verkstad AB köpte Vattenfall Services Nordic våren 2011. Sedan dess har företaget vuxit från 14 till ca 45 anställda, och nu räknar man alltså med att växa ytterligare.

– Vi ser möjligheten att växa här i Piteå, och behöver både större lokaler och mer personal. Inom några år räknar vi med att ytterligare 20-25 personer jobbar hos oss, säger Pär Fahlman, VD på NMV Piteå.

NMV Piteå har tillfört både produktionskapacitet och särskild kompetens till NMV-gruppen och moderbolaget i Kiruna, och har samtidigt lyckats växa på den nya orten, främst mot de stora basindustrierna.


Pär Fahlman, VD på Nybergs Mekaniska Verkstad i Piteå och Jan Jonsson, VD på Piteå Näringsfastigheter.

– Vi är glada att den här fastighetsaffären har gått i lås. Det finns stor potential att utvecklas i Piteå och vi har känt oss varmt välkomna från dag ett. Företagets huvudsäte är fortfarande i Kiruna men på grund av lokala hinder sker utvecklingen där inte i vår takt. Vi måste därför jobba vidare på olika sätt, vilket det här är ett exempel på, avslutar Niklas Pääjärvi, affärschef och delägare i Nybergs Mekaniska Verkstad.

För vidare information, kontakta:

Nybergs Mekaniska Verkstad i Piteå AB

Pär Fahlman, VD 0911-25 75 51 070-694 37 96

per.fahlman@nybergsmek.se

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg, som verkar på mer än en lokal marknad. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin. 

Om oss

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg med tillväxtambitioner. Våra kunder finns i nästan alla branscher, från tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Varje år lånar vi ut cirka 250 miljoner kronor som ger möjlighet till offensiva och framåtsyftande investeringar och hjälper både företag och människor att växa. Norrlandsfonden är en fristående aktör, men har ett nära samarbete med banker, riskkapitalbolag, revisorer, länsstyrelser, kommunala näringslivsbolag och andra intressenter som verkar för ett livskraftigt och expansivt norrländskt näringsliv. Vi är stolta över att bidra till att hela Norrland växer och blir ännu starkare.

Media

Media

Dokument & länkar