Nymek och Siljum Mekan krokar arm

Läs original

Verkstadsföretaget Nymek i Mjödvattnet, Skellefteå förvärvar branschkollegan Siljum Mekan i Bygdsiljum. Företagen kommer även fortsättningsvis att arbeta under sina egna namn och bedriva verksamhet på båda orterna. Tillsammans utgör de ett starkt team som nu definitivt krokat arm inför en spännande framtid med utmaningar och möjligheter. Norrlandsfonden deltar som finansiär i affären.

Det är två anrika västerbottensföretag som nu går samman. Nymek startade 1948 på en gård i Mjödvattnet med traktens bönder som kunder. Företaget har sedan växt och har idag kunder med världsledande produkter. Nymeks komponenter sprids globalt. Siljum Mekan startade 1968 och har genomfört en liknande resa. Båda företagen är kompletta system- och komponenttillverkare till produktägande industrikunder. Bland annat är de underleverantörer till fordonsindustrin. Siljum Mekan tillverkar och säljer också skopor och plogutrustning till maskinentreprenörer. (kommentar samt motivering av betygsättning rörande nuläget samt eventuell förändring av betygssättning i samband med investeringen/finansieringen.) Verkstäderna ligger 4 mil från varandra och har närhet till kunder och logistikcentrum i Skellefteå och Umeå.

-          När vi började titta på möjligheten att förvärva Siljum Mekan blev vi överraskade över hur stora synergieffekter som kan uppnås. Exempelvis hur väl våra maskinparker kompletterar varandra, säger Christian Strand, VD för Nymek.

Förutom att de båda bolagen kommer att kunna använda gemensamma system för produktion, kvalitetsstyrning och lagerhållning, så kommer Nymek att kunna bearbeta komponenter till Siljum Mekan. Samtidigt är viss produktion idag en flaskhals i Nymek och denna kommer att kunna utföras i Bygdsiljum.

-          Förvärvet betyder att företagen får förutsättningar att stärka sina positioner på marknaden. Deras verksamheter kan utvecklas och de kommer även fortsättningsvis att vara stabila verkstadsföretag. Det känns bra att vara med på deras resa, säger Per Nilsson, Norrlandsfonden.


Christian Strand, VD Nymek

För mer information:

Christian Strand, VD Nymek, tel: 070-533 52 35

Eller

Per Nilsson, Norrlandsfonden, tel: 070-668 42 68

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg, som verkar på mer än en lokal marknad. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin. 

Taggar:

Om oss

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg med tillväxtambitioner. Våra kunder finns i nästan alla branscher, från tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Varje år lånar vi ut cirka 250 miljoner kronor som ger möjlighet till offensiva och framåtsyftande investeringar och hjälper både företag och människor att växa. Norrlandsfonden är en fristående aktör, men har ett nära samarbete med banker, riskkapitalbolag, revisorer, länsstyrelser, kommunala näringslivsbolag och andra intressenter som verkar för ett livskraftigt och expansivt norrländskt näringsliv. Vi är stolta över att bidra till att hela Norrland växer och blir ännu starkare.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar