Peter Aasa – hotellentreprenören som satsar i Gällivare

Läs original

Peter Aasa driver Grand Hotel Lappland i Gällivare tillsammans med sina bröder Lars och Anders Aasa. Hotellet är idag med sina 117 rum ett av de större hotellen i malmfälten. Den stora efterfrågan på hotellboende i Gällivare gör att Peter nu bygger ut sitt hotell med ytterligare 83 rum samt konferenslokaler som rymmer 250 personer. Även restaurangen blir utbyggd med tanke på att hotellet nästan dubblerar sin kapacitet. Norrlandsfonden deltar som finansiär i satsningen.

Bröderna Aasa förvärvade hotellet 2003 och sedan dess har utvecklingen varit mycket positiv. Alla satsningar inom gruvnäring och turism som sker i malmfälten har fått efterfrågan på boende att stiga i höjden. Detta gör att fler rum efterfrågas och Peter Aasa tror inte att detta är en övergående trend.

-          Besöksnäringen satsar i regionen och Boliden samt LKABs investeringsplaner sträcker sig långt fram i tiden. Dessutom har vi alla projekt med stadsomvandling och annat som kommer att hålla uppe efterfrågan, säger Peter Aasa.

Hotellet har många affärsresenärer och det är viktigt att dessa får tillgång till fräscha konferens- och möteslokaler. Det är också viktigt att kunna tillhandahålla aktiviteter. Här samarbetar hotellet med lokala leverantörer. Det som erbjuds är bland annat skoterfärder, hundspannsturer, snöskovandring, norrskensturer, renfarmen med team-building aktiviteter samt besök på IceHotel i Jukkasjärvi. Nytt för i år är vinterkörningsutbildning på isbana. Dessutom är gruvbesök på LKAB:s underjordgruva samt Bolidengruvan i Aitik populärt året runt.

-          Peter Aasa är en driftig entreprenör som tillsammans med sina bröder har visat att de är skicklig på att driva hotellrörelse. Det är välkommet att han investerar i Gällivare, det behövs både nu och inför en expansiv framtid i malmfälten, säger Susanne Johnsson, Norrlandsfonden.

För mer information:

Peter Aasa, VD Grand Hotel Lappland, tel: 070-1650000

Eller

Susanne Johnsson, Norrlandsfonden, tel: 076-826 4760

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg, som verkar på mer än en lokal marknad. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin. 

Om oss

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg med tillväxtambitioner. Våra kunder finns i nästan alla branscher, från tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Varje år lånar vi ut cirka 250 miljoner kronor som ger möjlighet till offensiva och framåtsyftande investeringar och hjälper både företag och människor att växa. Norrlandsfonden är en fristående aktör, men har ett nära samarbete med banker, riskkapitalbolag, revisorer, länsstyrelser, kommunala näringslivsbolag och andra intressenter som verkar för ett livskraftigt och expansivt norrländskt näringsliv. Vi är stolta över att bidra till att hela Norrland växer och blir ännu starkare.

Prenumerera