ScanArc Plasma Technologies - spetsteknologi för återvinning

Läs original

Plasma Technologies i Hofors har mer än 30 års erfarenhet av industriell plasmateknik. Huvudinriktningen är att utveckla processer för återvinning av metaller och energi. Bolagets laboratorium och pilotanläggning finns i Hofors i närområdet till Ovako Steel. ScanArc sysselsätter ca 15 personer. Norrlandsfonden är en av bolagets finansiärer.

ScanArc har sina rötter inom SKF Steel men 1988 köpte företagsledningen verksamheten och ScanArc Plasma Technologies bildades. Efter en kort period med norskt ägande har företaget sedan 2011 ägare och ledning med lokal förankring i regionen.

- Här i Hofors utvecklar vi spetsteknik inom högtemperaturprocesser och i praktiken innebär detta att vi arbetar med plasma. Plasma är inget ämne utan ett tillstånd som uppstår då en gas värms tillräckligt mycket. Elektronerna separeras från atomkärnorna och under de senaste 30 åren har vi vidareutvecklat plasmatekniken, säger ScanArcs VD Bror Magnus Heegard.

En plasmagenerator är en utrustning som överför elektrisk energi till värmeenergi som bärs av en mycket het gas. Gasen hettas upp av en ljusbåge och i plasmageneratorn kan i stort sett alla gaser upphettas till att övergå till plasma. I plasmageneratorn överförs 85 – 90 procent av elenergin till värmeenergi och plasman kan användas för olika typer av reaktioner. Ett exempel är smältning och reduktion av zinkoxid i stoft som bildas vi tillverkning av stål.

ScanArcs teknologi kan exempelvis återvinna metaller och energi ur avfall, som stoft från metallurgiska processer. Hit hör rening av metallinnehållande stoft från stålindustrin. Det senaste från bolaget är att använda plasmateknik vid framställning av järn. Detta tror expertisen mycket på och ser fördelar ur klimatsynpunkt med den nya metoden.

- Andra exempel där plasmateknologin gör miljönytta är destruktion av ozonnedbrytande ämnen, fullständig nedbrytning av organiska ämnen i processgaser, återvinning av metaller i stoft som samlas upp i stoftfilter, samt återvinning av metaller från flygaska som bildas vid förbränning av avfall, förklarar Bror Magnus Heegard.

Nu bygger ScanArc en ugn som blir den största som bolaget konstruerat. Den ska installeras på ett återvinningsföretag I Belgien. I ugnen skall koppar utvinnas ur slagg.

-ScanArc är ett mycket innovativt företag som verkligen gör skillnad ur ett hållbarhetsperspektiv. Jag ser fram emot att följa deras fortsatta resa, säger Per-Erik Persson, Norrlandsfonden.

För mer information kontakta:

Bror  Magnus Heegard, VD ScanArc Plasma Technologies, bror.magnus.heegaard@scanarc.se

eller

Per-Erik Persson, Norrlandsfonden, per-erik.persson@norrlandsfonden.se

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i expansiva företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Norrlandsfonden har huvudkontoret i Luleå och ett kontor i Sundsvall. Genom våra kundansvariga företagsanalytiker finns vi representerade i hela den norrländska geografin. 

Om oss

Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland och Gävleborg med tillväxtambitioner. Våra kunder finns i nästan alla branscher, från tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Vi är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter. Vi erbjuder flexibla topplån för nyetablering, utveckling och expansion. Med olika låneformer, garantier eller borgensåtaganden kan vi skräddarsy och komplettera finansieringen på toppen av företagets egen kapitalinsats och bankfinansiering. Varje år lånar vi ut cirka 250 miljoner kronor som ger möjlighet till offensiva och framåtsyftande investeringar och hjälper både företag och människor att växa. Norrlandsfonden är en fristående aktör, men har ett nära samarbete med banker, riskkapitalbolag, revisorer, länsstyrelser, kommunala näringslivsbolag och andra intressenter som verkar för ett livskraftigt och expansivt norrländskt näringsliv. Vi är stolta över att bidra till att hela Norrland växer och blir ännu starkare.

Media

Media

Dokument & länkar