600 000 invånare har miljömärkt vatten

”Företaget har ett mycket starkt miljöarbete med bra struktur, engagemang och kompetens. Miljöarbetet bedrivs lika bra i praktiken som dokumentationsmässigt.”

Det omdömet fick Norrvatten av revisionsfirman RagnsSells Miljökosult när de genomförde en miljörevision på förbundet.

- Norrvatten arbetar ständigt med miljö i fokus och det är roligt med ett så positivt omdöme, säger styrelseordförande Pehr Granfalk. Vi har precis avslutat miljöavsnittet i Norrvattens strategiska plan där vi betonar vikten av ett aktivt miljöarbete inom främst tre områden. Det är energi, transporter och kemikalier.

- Norrvatten är beroende av Mälarens kvalitet för att framställa dricksvatten. Därför går en viktig del av förbundets miljöarbete ut på att förbättra råvattenkvaliteten genom kommunikation med Mälarens intressenter, fortsätter Pehr Granfalk.

Norrvatten har sedan 2010 varit gulddiplomerade enligt Järfälla kommuns miljödiplom. Det är ett miljöledningssystem som är anpassat för små och medelstora företag och följer Svensk Miljöbas, som i sin tur bygger på ISO:14001.

För att få Miljödiplom Guld krävs att verksamheten visar miljöansvar, socialt ansvarstagande och kontinuerligt minskar sin miljöpåverkan. Detta innebär bland annat att genomföra en miljöutredning och fastställa vilka miljöaspekter som är betydande, det vill säga vilken påverkan verksamheten har på miljön, att formulera och dokumentera en miljöpolicy samt att sätta upp miljömål och handlingsplaner. Dessutom ska en miljöberättelse sammanställas med en beskrivning av de miljöförbättringar som har skett under året.

En miljörevision genomförs vartannat år.

För mer information kontakta

Ursula Forner
kommunikationsansvarig Norrvatten, tfn 072 – 533 91 06

www.norrvatten.se

Om Norrvatten

Norrvatten är ett kommunalförbund som ägs av 14 medlemskommuner i norra Storstockholm och förser 600 000 medborgare med dricksvatten. Norrvatten är Sveriges fjärde största drickvattenproducent. Vattenverket, Görvälnverket, ligger på Skeftingeholmen i Mälaren i Järfälla kommun. På Norrvatten arbetar ca 55 personer.

Taggar:

Om oss

Norrvatten producerar och distribuerar dricksvatten av hög kvalitet till mer än en halv miljon människor i 14 medlemskommuner norr om Stockholm. Vi genomför även analyser av vattenprover i vårt ackrediterade laboratorium, samt erbjuder tjänster för läcksökning och vattenmätarservice. Vi är Sveriges fjärde största dricksvattenproducent.

Prenumerera

Dokument & länkar