”Bredda de svenska incitamentsprogrammen”

Nordens största programvaru- och rådgivningsföretag för aktierelaterade incitamentsprogram, Norse Solutions, tar steget in på den svenska marknaden. Vd Arne Peder Blix ger rådet att rikta programmet till alla anställda, inte bara företagsledningen.

I många branscher är det i dag nära nog standard att erbjuda olika typer av aktiebaserade incitamentsprogram för att attrahera och behålla personal. Vissa företag drar sig dock för att införa incitamentsprogram eftersom de medför omfattande administration inom bland annat finansiell rapportering, bokföring och lönehantering. Norse Solutions webbaserade mjukvara gör det betydligt enklare att administrera programmet eftersom systemet hanterar samtliga delar. Finansdirektören, controllern, den IR-ansvarige, personalchefen och de som deltar i incitamentsprogrammet använder alla samma system, som även är länkat till en bank eller fondkommissionär.
”Att avstå från incitamentsprogram för att det skulle vara för mycket krångel för bolaget håller inte längre, vårt system minskar administrationen betydligt”, säger Arne Peder Blix.

Norses system gör det även lättare för företagsledning och styrelse att kontrollera hur incitamentsprogrammet utvecklas. Det bidrar till att förebygga fusk kring exempelvis optioner eftersom alla operationer är spårbara. Norse är förutom systemutvecklare även rådgivare i ersättningsfrågor.
”Vårt råd är att göra incitamentsprogrammen så breda som möjligt. Rikta programmet till alla anställda, inte bara företagsledningen”, uppmanar Arne Peder Blix.
Andra råd är att utforma programmet med prestationskrav och att sätta ett tak eller åtminstone en broms i programmen så att ersättningarna inte blir orimligt stora.

Prenumerera

Dokument & länkar