Norstat köper ODC Services - blir ledande i Europa inom datainsamling för marknadsundersökningar

Norstat, det ledande datainsamlingsföretaget i norra Europa, har tecknat avtal om att förvärva en majoritetspost i ODC Services (ODC). Med sin bas i München och försäljningskontor i London är ODC en erkänd och snabbt växande leverantör inom fältarbete för marknads- och opinionsundersökningar.

Norstat har sedan starten i Norge 1997 byggt upp och vidareutvecklat sin verksamhet steg för steg, och med tiden utökat sin närvaro med flera geografiska marknader. Företaget har i dag 19 kontor fördelade på samtliga länder i Norden och Baltikum, samt Polen. I Sverige har Norstat kontor i Stockholm, Göteborg, Linköping och Karlstad.

Köpet av ODC är en viktig milstolpe för Norstat-gruppens strategi för att växa vidare i Europa.

Ledande europeisk datainsamlare
Tillsammans bildar Norstat och ODC en ledande och komplett leverantör av datainsam­lingstjänster i Europa. Genom förvärvet får kunder hos bägge företagen tillgång till online-paneler i 18 europeiska länder och genom sina respektive parters i övriga Europa och globalt. Efter förvärvet kommer Norstat gruppen att bli representerad på 21 kontor i 10 europeiska länder, med över 160 anställda medarbetare och 1500 intervjuare på deltid.

Både Norstat och ODC har över tiden uppvisat tillväxt i kombination med lönsamhet. Företagen omsätter tillsammans omkring 40 miljoner Euro.


Oförändrad inriktning – förstärkt utbud

Norstats fokus och strategi förblir oförändrad – att vidareutveckla och växa utifrån sin befintliga position som en innovativ datainsamlare med kvaliteten i fokus.

Vi är mycket nöjda med att förena våra krafter med ODC. Som en erkänd kvalitets­leverantör av fältarbete och specialister inom online-undersökningar tillför ODC ett stort mervärde till Norstats kompletta tjänsteutbud. Förvärvet stärker vår förmåga att genomföra och samordna online-undersökningar. Såväl respondenterna som våra kunder kommer att få nytta av att vi nu ökar satsningen på panelstrategi och online-undersök­ningar, säger Are Strøm, CEO för Norstat.

– ODC och våra kunder kommer att få stor nytta av Norstats kompetens, metoder och erfarenheter som totalleverantör inom datainsamling. Tillsammans med våra partners kan vi nu erbjuda globala undersökningar. Integrationen med Norstat skapar också spännande möjligheter för att vidareutveckla vårt erbjudande. Utöver Norstats paneler får ODC nu också tillgång till alla de traditionella datainsamlingsmetoderna som Norstat erbjuder, och får även större resurser för att bearbeta data, säger Christoph Irmer, CEO, ODC Services.

För mer information, kontakta:

Marie Sommar
VD, Norstat Sverige
Tel: 08 400 21 351 / 0701 46 34 22
E-post:
marie.sommar@norstat.se

Are Strøm
CEO, Norstat
Tel: +47 934 41 481
E-post:
are.strom@norstat.no

Christoph Irmer
CEO, ODC Services GmbH
Tel: +49 (0) 89 548 01 94-10
E-post:
c.irmer@odc-services.com

Om Norstat
Norstat är det ledande datainsamlingsföretaget i norra Europa. Vi utför datainsamling via telefon, personliga intervjuer, fokusgrupper, intervjuer via post, webbaserade undersökningar och ”Mystery Shopping”, i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Polen. Norstat genomför cirka 5 miljoner intervjuer årligen. Vår kundbas består av välkända, lokala och inter­nationella verksamheter inom de flesta branscher, inom både offentlig och privat sektor. Våra största kunder är marknadsanalysföretag, men vi bistår också ett stort antal media-, reklam-, PR- och konsumentföretag, liksom andra kunder med vår kompetens inom marknadsundersökningar. Norstat är certifierat enligt ISO 9001:2008. Mer information finns på: http://www.norstatgroup.com/

Om ODC Services
ODC Services är en dynamisk, innovativ leverantör av fälttjänster for marknads- och opinions­undersökningar. Vi ger företag och myndigheter tillgång till deras viktigaste informationskällor: människor med åsikter och konsumenter. Oavsett om du väljer att utnyttja våra internationella konsumentpaneler, eller att vi utvecklar en kundanpassad respondentmiljö eller kundpanel, är det alltid vår prioritet att ta fram meningsfulla data och att erbjuda förstklassig service, eftersom vi vet att företag fattar viktiga beslut utifrån våra undersökningar. ODC Services har 25 anställda och genomför paneler i 10 europeiska länder och var den första tyska leverantören av datainsamling online som blev certifierat enligt ISO 26362. Mer information finns på: www.odc-services.de

Media

Media

Dokument & länkar