Erbjudande inför listning av Kopparberg Invest AB

För att underlätta kapitalanskaffning inför nya investeringar och för att ge KIABs aktieägare exitmöjlighet, beslutade styrelsen för KIAB vid sitt senaste sammanträde att lista Bolaget. Processen för listning kommer att starta i början av 2014.

Erbjudandet
För att säkerställa fortsatt expansion genomför KIAB nu kapitalanskaffning och erbjuder befintliga ägare och allmänheten att teckna:

  • aktier till en kurs om 5,00 kronor/aktie serie B.
  • konvertibelt förlagslån med fast årsränta om 9 %, löptid t o m
    2015-12-31 med konverteringskurs om 9,00 kronor/aktie serie B.

Teckning av aktier samt konvertibelt förlagslån kan göras under perioden den 18 november till den 3 december 2013. Likviden från emission ska primärt användas för att stärka ägandet i Sensavis och för att ha beredskap för nya investeringar. KIAB utvärderar ständigt nya objekt och har som ambition att årligen investera i ett till två nya företag. KIAB har haft en mycket gynnsam utveckling under 2013 och Bolaget har fått ett antal propåer om samarbeten och möjlighet att investera i flera spännande företag.

Sensavis, världsledande inom interaktiv 3D-utbildning. Uppvaktas av internationella aktörer
Sensavis har under de senaste åren utvecklat en mjukvaruplattform som skapar förutsättningar för att skapa fullt ut interaktiva visualiseringar. På denna plattform utvecklar Sensavis sina produkter såsom ”The 3D Classroom” och”The 3D Healthline”. Dessa produkter tillåter för läraren att styra fritt i människokroppen, runt jorden eller i matematikens värld för att visuellt beskriva komplexa ämnen på ett lättförståeligt sätt. Alla Sensavis produkter andas realism och beskriver verkligheten som den ser ut, och man är helt unika inom området. Sensavis kunder är skolor och institutioner inom hälsovård över hela världen. Bolagets produkter har redan fått stor internationell uppmärksamhet och Sensavis uppvaktas nu ett antal aktörer från USA och Asien som söker samarbete och partnerskap. Sensavis bedömer att det redan under 2014 är realistiskt att få intäkter från dessa marknader.

KIAB är som största ägare i Maxpeak (listat på Aktietorget) tongivande i den utveckling som sker inom ”Nya Maxpeak”   Maxpeak AB har under 2013 omstrukturerats i riktning mot ett finansbolag, därför har den tidigare huvudverksamheten, signalmätare, avyttrats.

  • Sedan augusti är Capillum Holding AB (Capillum) dotterbolag till Maxpeak. Capillum ger eller förmedlar krediter och andra finansieringslösningar till mindre företag. Capillums årsredovisning visar på en vinst om 4,7 Mkr samt en avkastning om 44,8 procent av eget kapital. KIAB har varit drivande i utvecklingen av Capillum det senaste året.
  • I september informerade Maxpeak att man förvärvar 25% av Wizzcom 3D Production AB (Wizzcom) som är verksamt inom digital signagemarkanden. Enbart den svenska digitalsignagemarknaden väntas omsätta cirka 1 miljard kronor i år och växer med 30 procent årligen.
    Bland Wizzcoms kunder märks bl.a Carsberg, MTG, Samsung, Canal Plus , Astra Zeneca.
    Wizzcom har specialiserat sig på produktion av "riktig" 3D-film på marknaden för reklam och information på digitala skärmar i offentliga miljöer, till exempel tunnelbanestationer (digital signage). Wizzcom erbjuder även en unik skärm som visar 3D utan att glasögon krävs. Externa bedömare anser att Wizzcom är det tekniskt ledande företaget inom 3D-digital signage.

Finansiell information för KIAB 2013-01-01—2013-10-31
Periodens resultat 2,4 Mkr.
Balansomslutning 23,3 Mkr.

Fullständiga emissionsvillkor samt memorandum finns på Bolagets hemsida
www.kopparberginvest.se

Frågor besvaras av
Anna-May Wester
VD, 0708-49 14 39    
E-post: anna-may@kopparberginvest.se

Kopparberg Invest är ett investmentbolag. Bland större innehav finns Sensavis, värdsledande inom interaktiv 3D utbildning samt Maxpeak AB, listat på Aktietorget. Under 2013 har Maxpeak omstrukturerats i riktning mot finansbolag.

Taggar:

Dokument & länkar