Nyhetsbrev September

Under sommaren har innehaven Sensavis och by Crowd utvecklats i positiv riktning.

Sensavis:
Sedan Sensavis för första gången i maj månad presenterade sig i USA snurrar nu hjulen på allt fortare. Sensavis har under sommaren till stor del varit i USA och intresset på bolaget ökar hela tiden. En effekt av sommarens aktiviteter är nu att Sensavis bedöms stå inför sitt stora internationella genombrott.

Ett axplock ur sommarens aktiviteter för Sensavis:

  • Under perioden maj t.o.m. augusti har Sensavis mer än fördubblat sin försäljning i Sverige, detta mycket tack vare att Sensavis nu levererar The 3D Classroom på Windows-plattformen vilket ökar tillgängligheten för många skolor.
  • Möte med Bostons borgmästare, Marty J. Walsh, gav en direkt dialog med Bostons skolchef. Nu diskuteras ett pilotprojekt som Sensavis hoppas skall leda till en storskalig implementation inom Boston Public Schools.
  • Campus Technology Exhibition i Boston ledde till 60 intresserade colleges och universitet. Uppföljning pågår och ett antal av dessa har redan lett till djupare dialoger om samarbete runt innehållsproduktion.
  • Möte med ledningen för Clark County School district. USA:s 5:e största skoldistrikt med 380 skolor. Dialog pågår om hur detta skall utvärderas för beslut om inköp.
  • Det blir allt mer tydligt att Sensavis plattform ligger i framkant och att med den som bas kan Sensavis utveckla en kunddriven innehållsutveckling och kundriven försäljning.
    • För närvarande pågår det dialoger med ett antal universitet och colleges i USA, och allt fler vill ha en dialog med Sensavis.

by Crowd
by Crowd och amerikanska partnern Mjärdsjö & Assosiates gör i dagarna sluttestning av salesbycrowd.com inför lanseringen som primärt utgår från Las Vegas, Nevada The Firm som är en professionell PR och kommunikationsbyrå med lång erfarenhet av tjänste- och produktlanseringar har byggt upp ett stort nätverk och trovärdighet hos amerikansk media och press. The Firm bedömer att konceptet har en framtida potential och har redan skapat ett intresse hos amerikanska journalister som kommer ta upp nyheten om salesbycrowd.com i samband med lanseringen. Lanseringen planeras äga rum i månadsskiftet september/ oktober 2014.

Plan Sverige
Ett utökat samarbete med Plan Sverige är nu fastställt, där en månadskampanj med plattformen jobsbycrowd.se kommer äga rum under oktober/ november. Mer information presenteras inom kort.

Investor by Crowd
För närvarande pågår diskussioner avseende strategiska partnerskap med två av finansbranschens aktade aktörer som kan ge plattformen rätt publicitet och kännedom. Ambitionen är att utforma samarbetsplanerna under hösten 2014, och båda aktörerna är helt överens om att investorbycrowd.se fyller ett hålrum bland traditionella Crowdfunding aktörer som digitala handelsplats för ”smarta pengar”. 

Kopparberg 11 september 2014

Frågor besvaras av
Anna-May Wester
VD
Mobil: 0708-49 14 39
E-post: anna-may@kopparberginvest.se

Taggar:

Dokument & länkar