Sensavis, världsledande inom interaktiv 3D-utbildning, ger undervisning inom skola och sjukvård en ny dimension

Det svenska bolaget Sensavis har utvecklat en mjukvaruplattform för tredimensionella, interaktiva, visualiseringar. Utifrån plattformen har Sensavis skapat ”The 3D Classroom” och ”The 3D Healthline”. Det är världsunika produkter som tillåter läraren/utbildaren att i tre dimensioner styra fritt i människokroppen, runt jorden eller i matematikens värld för att beskriva komplexa ämnen på ett lättförståeligt sätt. Utvecklingen har skett i nära samarbete med professorer, lärare, läkare och forskare för att skapa ett unikt undervisningsmaterial. Lärarna har också observerat att studenterna lättare förstår hur komplicerade system hänger ihop och att studenterna lär sig mer på kortare tid, vilket även framkommit från vetenskaplig studie gjord av Professor Ann Bamford. Möjligheterna med Sensavis unika programvara är i stort sett oändliga. Sensavis kunder är skolor och institutioner inom hälsovård över hela världen. Produkterna har redan fått stor internationell uppmärksamhet och Sensavis uppvaktas nu av ett antal aktörer från bl.a. USA och Asien som söker samarbete och partnerskap.

”The 3D Classroom” lanserades under våren/sommaren 2013 och försäljning inleddes på allvar under augusti månad. Utöver skolor i Sverige finns  ”The 3D Classroom” redan i ett antal skolor i London. Sensavis har under hösten etablerat en försäljningskanal mot UK- marknaden, XMA, som har stort fokus på skola och utbildning. XMA omsätter cirka 100 miljoner GBP.
Sensavis har nyligen inlett diskussion med ytterligare stor aktör på UK marknaden. Enbart i UK finns cirka 34 000 skolor vilket ger en marknadspotential, enbart på UK marknaden, som beräknas överstiga 1 miljard kronor.

”The 3D Healthline” lanserar nu den första utbildningsprodukten, KOL.
Det är här som Sensavis interaktiva 3D visualisering av anatomi och fysiologi kommer in i bilden. I samarbete med medicinsk expertis verksam vid Karolinska har Sensavis utvecklat en utbildning i lungsjukdomen KOL. Den täcker in både de friska och de KOL-sjuka lungorna. Sjukdomen är ett eskalerande globalt problem där tobaksrökning tros orsaka drygt 90 % av fallen. Utbildaren undervisar patienter i grupp som får ta del av en visuell och interaktiv resa genom virtuellt driftsatta lungor på makro-och mikronivå via en stor 3D skärm. Rökningens effekter utgör en del av materialet liksom lungblåsor och gasutbyte. Andningsfrekvensen kan regleras upp och ned för att ge en uppfattning om hur muskulaturen engageras i olika grad o.s.v. Flera patientutbildningar och utbildningar för studenter och specialister ligger i utvecklingsplanen för 2014. Det finns ett mycket stort behov på marknaden och utbildningsinitiativet får stor uppmärksamhet.

”The 3D Healthline” är även av intresse för t.ex. läkemedelsföretag för att på ett lättförståeligt sätt kunna visa hur deras produkt påverkar patienten.

Len Scrogan, past director of Instructional Technology for the Boulder Valley School District and current professor at the University of Colorado-Denver, säger om Sensavis.
"Jag har sett allt som finns att se inom området utbildning och interaktiva visualiseringar. Sensavis är utan tvekan det bästa jag sett."

Läs det senaste som Len Scrogan skrivit om Sensavis på, http://edtechfuture-talk.blogspot.se/2013/11/a-swedish-success-story.html

Kopparberg Invest är en av de större ägarna i Sensavis.
Kopparberg Invest genomför nu emission och allmänheten erbjuds att teckna  aktier samt konvertibelt förlagslån under perioden 18 november -3 december.
För mer information, se www.kopparberginvest.se

Frågor besvaras av
Anna-May Wester
VD, 0708-49 14 39
E-post: anna-may@kopparberginvest.se

Kopparberg Invest är ett investmentbolag. Bland innehaven finns  bl.a. Sensavis, världsledande inom interaktiv 3D utbildning.

Dokument & länkar