Northland Resources AB senarelägger årsredovisning 2012

Luleå, den 29 april 2013 – Northland Resources AB (publ), “Bolaget”, ett helägt indirekt ägt dotterbolag till Northland Resources S.A., meddelar att det senarelägger publiceringen av sin årsredovisning för 2012. Bolaget avser att publicera årsredovisningen senast den 24 maj 2013.

Bolaget, inklusive dess dotterbolag Northland Logistics AB och Northland Logistics AS fick i början av februari 2013 sin ansökan om företagsrekonstruktion godkänd, och kommer att publicera sin årsredovisning för 2012 senast den 24 maj 2013.

”Karl-Axel Waplan”

VD och koncernchef, Northland Resources S.A.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Eva Kaijser, CFO: 0709 320 901

Anders Antonsson, Vice President – Investor Relations: 0709 994 970

Webbplats: www.northland.eu