Lägesrapport för utveckling inom verksamheten och finansieringsprocessen

OBS! Detta är en svensk översättning/sammanfattning som Northland tillhandahåller som komplement till motsvarande officiella dokument, vilket publicerats på det engelska språket och finns tillgängligt via bolagets webbplats, www.northland.eu

Luxemburg, den 30 september 2014 – Northland Resources SE (OSE: NAUR, Frankfurt: NPK, Nasdaq OMX/First North: NAURo – tillsammans med dotterbolagen ”Northland”, ”NRSE” eller ”Bolaget”) gör framsteg mot målet att uppnå en kraftigt minskad kostnadsnivå genom pågående och avslutade besparingsinitiativ. Dock har den senaste tidens försämrade järnmalmspriser satt ytterligare press på Northlands likviditet. Styrelsen kommer nu begära att medel som är deponerade hos fordringsägare görs tillgängliga för Bolaget.

Sedan rekonstruktionen inleddes i juni har referenspriset för järnmalm sjunkit med mer än USD 15 per ton. Den utmanande marknaden sätter press på vår likviditet, som nu är mycket ansträngd. Samtidigt ser vi att våra besparingsåtgärder och diskussionerna med våra nyckelintressenter går bra. Allt som allt är jag fortsatt övertygad om att Northland, efter att den nya strategin implementerats och rekonstruktionen slutförts, har en långsiktig förmåga att generera positivt kassaflöde”, kommenterade VD, Johan Balck.

Den 30 juni 2014 meddelade Northland en förändring i Bolagets strategi. Den reviderade strategin fokuserar på att minska kostnader och uppnå maximal operationell flexibilitet, och syftar till att rusta Bolaget för att bättre klara hög volatilitet i järnmalmspriserna. Som en del av den pågående rekonstruktionen har Northland under de senaste månaderna inlett flera besparingsinitiativ. Dessa åtgärder inkluderar att minska personalstyrkan, lägga ner Northlands finska verksamhet, flytta moderbolagets säte från Luxemburg till Sverige, omförhandla viktiga leverantörs- och kundavtal, samt justera gruvproduktionsplanen för produktion från en produktionslinje. Dessutom har en optimeringsstudie gällande användning av gruvutrustning genomförts och implementerats. Bolagets huvudleverantörer har också vidtagit operationella åtgärder för att optimera produktionskostnaderna i alla delar av produktionen och logistikkedjan. Produktionen under det tredje kvartalet 2014 beräknas ligga på ungefär samma nivå som under det andra kvartalet 2014.

Flertalet av dessa besparingsinitiativ har slutförts framgångsrikt, medan andra pågår och utvecklas i takt med uppsatta mål. Efter att förhandlingarna avslutas och avtalen formaliseras förväntar sig Northland att initiativen kommer leda till en cash cost som är 20 % lägre än nuvarande nivå vid produktion från en produktionslinje, och cirka USD 63 per ton vid full produktion från två produktionslinjer, vid rådande valutakurser.

Utöver kostnadsminskningar har en viktig del av åtgärderna varit att öka flexibiliteten i viktiga leverantörsavtal. För att maximera flexibiliteten och delvis säkra Bolaget mot svängningar i järnmalmspriserna kommer Northlands viktigaste leverantörsavtal framöver innehålla en korrelation till järnmalmspriset. Detta kommer leda till en rörlig cash cost där leverantörer delar riskerna och möjligheterna som förknippas med varierande järnmalmspriser. Vissa leverantörsavtal är villkorade av att Northland säkrar långsiktig finansiering. Diskussionerna med den strategiska partnern fortsätter, men är utmanande på grund av den komprimerade tidsramen och de låga järnmalmspriserna.

Parallellt med de ovan beskrivna åtgärderna är Northland, som en del av den pågående finansieringsprocessen, engagerad i ett antal konstruktiva diskussioner med investerare och intressenter. Sedan rekonstruktionen inleddes den 30 juni har dock gällande referenspris för järnmalm sjunkit med mer än USD 15 per ton, till en nivå under USD 80 per ton. Denna nedgång, i kombination med reviderade produktionsmål, har satt ytterligare press på Northlands kortsiktiga likviditet. Likviditeten som för närvarande är tillgänglig, exklusive medel som är deponerade hos fordringsägare, beräknas inte räcka fram tills dess att Northland säkrat långsiktig finansiering. Styrelsen kommer därför att begära av ägarna av Super Senior Bridge Bond ("SSBB") att de medel som för närvarande finns deponerade görs tillgängliga för bolaget genom periodvisa utbetalningar i en ”drip feed”-mekanism.

Styrelsen följer de pågående finansieringsdiskussionerna och likviditetssituationen mycket noga. Skulle frigörandet av deponerade medel inte stödjas av SSBB-ägarna har styrelsen maximal beredskap för att fatta nödvändiga operationella beslut därefter. Med tillgång till deponerade medel bedömer styrelsen att Northland har tillräcklig likviditet för att avsluta den pågående finansieringsprocessen.

För mer information, vänligen kontakta:
ir@northland.eu
Johan Balck, VD: +46 820 779 00    
Johan Dagertun, Finansdirektör: +46 920 779 00
Frida Johansson, Investerarrelationer: +46 920 779 00

Eller besök vår hemsida: www.northland.eu

Northland är en producent av järnmalm med en portfölj av produktion, utvecklings- och prospekteringsprojekt i norra Sverige och Finland. Den första byggfasen av Kaunisvaara-projektet är färdig och drifttagningen startade i november 2012. Northland avser att producera ett höghaltigt och högkvalitativt järnmalmskoncentrat i svenska Kaunisvaara, där Bolaget har två fyndigheter, Tapuli och Sahavaara, med magnetitmalm. Northland har ingått så kallade ”off-take agreements” för hela produktionen från Kaunisvaara de kommande sju till tio åren. Bolaget har även färdigställt en lönsamhetsstudie (DFS) för Hannukainen-projektet i Kolari i norra Finland. Hannukainen är en så kallad IOCG-fyndighet, vilket innebär att det utöver järnmalm även kan utvinnas guld och koppar.

Forward-Looking Information

This announcement may include “forward-looking” information within the meaning of applicable securities laws. This forward-looking information can be identified by the use of forward-looking terminology, including the terms “believes”, “estimates”, “anticipates”, “expects”, “intends”, “may”, “will” or “should” or, in each case, their negative, or other variations or comparable terminology. This forward-looking information includes all matters that are expectations concerning, among other things, Northland’s results of operations, financial condition, liquidity, prospects, growth, strategies and the industry in which it operates. By their nature, forward-looking information involves risks and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur in the future. Readers are cautioned that forward-looking information is not a guarantee of future performance and that Northland’s actual results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industry in which it operates may differ materially from those made in or suggested by the forward-looking information contained in this press release. In addition, even if Northland’s results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industry in which Northland operates are consistent with the forward-looking information contained in this press release, those results or developments may not be indicative of results or developments in subsequent periods.