Northland avslutar meddelad kapitalanskaffning, fortsätter undersöka alternativ finansiering

OBS! Detta är en svensk översättning/sammanfattning som Northland tillhandahåller som komplement till motsvarande officiella dokument, vilket publicerats på det engelska språket och finns tillgängligt via bolagets webbplats, www.northland.eu

Luxemburg, 5 februari 2013 – Northland Resources S.A. (TSX: NAU, OSE: NAUR, Frankfurt: NPK, First North/Nasdaq: NAURo – “Northland” eller “Bolaget”) meddelar, med referens till Bolagets pressmeddelanden den 25 och 29 januari 2013, att den tidigare meddelade kapitalanskaffningen bestående av en aktieemission motsvarande 250 miljoner US-dollar samt ett utökat obligationslån om 125 miljoner US-dollar har avbrutits. Bolaget kommer att fortsätta pågående konstruktiva diskussioner med en grupp investerare, bestående av obligationsägare, kreditgivare och andra intressenter, med målet att kunna presentera en uthållig långsiktig finansiell lösning.

Som meddelats i pressmeddelande daterat den 25 januari 2013, avsåg Northland att genomföra en kapitalanskaffning om 250 miljoner US-dollar i en aktieemission och 125 miljoner US-dollar utökning av befintligt obligationslån (sammantaget kallat ”Erbjudandet”). Kapitalet ska användas till investerings- och driftskostnader för Kaunisvaara­projektet, den tillhörande logistikkedjan samt den löpande affärsverksamheten (inklusive Hannukainenprojektet och transaktions­kostnader). Som meddelades tisdagen den 29 januari 2013, förlängdes teck­ningsperioden för aktieemis­sionen till måndagen den 4 februari 2013, kl 16:30.  

Bolaget och dess rådgivare, Arctic Securities ASA och Pareto Securities, har bedömt att det inte finns förutsättningar för Bolaget att kunna slutföra Erbjudandet vid utgången av teckningsperioden. Bolaget och dess rådgivare diskuterar fortsatt med en grupp av potentiella investerare för att finna en lösning på Bolagets kapitalbehov och en långsiktig finansieringslösning. Mot denna bakgrund har Bolaget funnit att det bästa för Bolaget, dess aktieägare, obligationsägare, kreditgivare och andra intressenter är att avsluta Erbjudandet. Bolaget kommer att uppdatera marknaden löpande.

* * *

För mer information om Bolaget, Kaunisvaaraprojektet och bakgrunden till Erbjudandet, vänligen se Bolagets pressmeddelanden daterade den 24, 25 och 29 januari 2013, samtliga tillgängliga via Bolagets webbplats www.northland.eu

”Karl-Axel Waplan”
VD och koncernchef, Northland Resources S.A.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Karl-Axel Waplan, VD och koncernchef: 0705 104 239
Peder Zetterberg, tillförordnad CFO, 0708 652 120
Anders Antonsson, Vice President – Investor Relations: 0709 994 970

Webbplats: www.northland.eu

Northland är en producent av järnmalm med en portfölj av produktion, utvecklings- och prospekteringsprojekt i norra Sverige och Finland. Den första byggfasen av Kaunisvaara-projektet är färdig och drifttagningen startade i november 2012. Northland avser att producera ett höghaltigt och högkvalitativt järnmalmskoncentrat i svenska Kaunisvaara, där Bolaget har två fyndigheter, Tapuli och Sahavaara, med magnetitmalm. Northland har ingått så kallade ”off-take agreements” för hela produktionen från Kaunisvaara de kommande sju till tio åren. Bolaget förbereder även en lönsamhetsstudie (DFS) för Hannukainen-projektet i Kolari i norra Finland. Hannukainen är en så kallad IOCG-fyndighet, vilket innebär att det utöver järnmalm även kan utvinnas guld och koppar. Bolaget förbereder även en DFS för Pellivuoma-fyndigheten som ligger 15 km från anrikningsverket i Kaunisvaara.

Cautionary Statement

This press release may include “forward-looking” statements within the meaning of applicable securities laws. These forward-looking statements can be identified by the use of forward-looking terminology, including the terms “believes”, “estimates”, “anticipates”, “expects”, “intends”, “may”, “will” or “should” or, in each case, their negative, or other variations or comparable terminology. These forward-looking statements include all matters that are expectations concerning, among other things, Northland’s results of operations, financial condition, liquidity, prospects, growth, strategies and the industry in which it operates, projected capital and operating expenditures, production and price forecasts, assumed exchange rates and the company's anticipated funding requirements and sources thereof. By their nature, forward-looking statements involve risks and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur in the future. Such factors include, among others, those factors discussed in the section entitled “Risk Factors” in the Company’s annual information form dated March 23, 2012, and the management’s discussion and analysis of results of operations and financial condition (“MD&A”) for the year ended December 31, 2011, and the MD&As for subsequent interim periods. Readers are cautioned that forward-looking statements are not guarantees of future performance and that Northland’s actual results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industry in which it operates may differ materially from those made in or suggested by the forward-looking statements contained in this press release. In addition, even if Northland’s results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industry in which Northland operates are consistent with the forward-looking statements contained in this press release, those results or developments may not be indicative of results or developments in subsequent periods.

The distribution of this press release may be restricted by law in certain jurisdictions. The Company assumes no responsibility in the event there is a violation by any person of such restrictions. Persons into whose possession this announcement should come are required to inform themselves about and to observe any such restrictions.

This press release is not for distribution, directly or indirectly in or into any jurisdiction in which it is unlawful to make any such distribution or where prior registration or approval is required for that purpose. No steps have been taken or will be taken in any jurisdiction outside of Norway in which such steps would be required. The publication of this announcement shall not under any circumstances imply that there has been no change in the affairs of the Company or that the information contained herein is correct as of any date subsequent to the earlier of the date hereof and any earlier specified date with respect to such information.

This press release is not an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy or subscribe for securities in the United States. Securities may not be offered or sold in the United States absent registration under the U.S. Securities Act or an exemption from, or in a transaction not subject to registration. The offer and sale of any securities referred to herein has not been and will not be registered under the Securities Act or under the applicable securities laws of the United States.

This press release does not constitute an offering circular or prospectus in connection with any offering of securities of the Company. Investors must neither accept any offer for, nor acquire, any securities to which this announcement refers, unless they do so on the basis of separate documentation prepared for the purpose of such offerings. This press release does not constitute an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy or subscribe for, any securities and cannot be relied on for any investment contract or decision.

This information is subject of the disclosure requirements according to section § 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act (Norwegian: verdipapirhandelloven)