Northland har träffat en överenskommelse med större intressenter och planerar att ge ut ny företagsobligation

Luxemburg, 29 april 2013 – Northland Resources S.A. (TSX: NAU, OSE: NAUR, Frankfurt: NPK, First North/Nasdaq: NAURo – tillsammans med dess dotterbolag, “Northland” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget stöder obligationsägarnas förslag gällande en långsiktig finansiell lösning för Northland. Överenskommelsen med obligationsägarna gör det möjligt för Bolaget att färdigställa Kaunisvaaraprojektet.

  • Bolaget har nått en överenskommelse med representanter för de befintliga obligationsägarna att omvandla obligationerna till konvertibler som förfaller 2020 med en årlig ränta på 4 procent. De befintliga obligationsägarna kommer att betala ut ungefär 30 miljoner US-dollar, från det spärrade kontot, ”DSA”, till Bolaget.
  • Bolaget avser att emittera nya företagsobligationer till ett värde om 362 miljoner US-dollar till 12 procents ränta. Obligationerna tecknas med 7 procents rabatt. Tre befintliga obligationsägare har förbundit sig att teckna nya obligationer för en summa som motsvarar cirka en fjärdedel av hela obligationsemissionen.
  • Vid ett obligationsägarmöte den 3 maj 2013 förväntas villkoren för obligationsägarnas förslag godkännas.
  • Bolaget och Rekonstruktören har färdigställt rekonstruktionsplanen som förutsätter en överenskommelse med fordringsägare gällande åter­betalning av skulder samt omstrukturering av skulder till räntebärande krediter.
  • Leverantörer som har beviljat krediter till Bolaget och därmed erhållit superförmånsrätt för arbete utfört efter rekonstruktionen inletts kommer att återbetalas till fullo vid den s.k. implementationsdagen som beräknas till 24 maj eller vid annat mellan parterna överenskommet datum.
  • Northland har även tillsammans med sina huvudleverantörer beslutat att använda fasta priser för majoriteten av återstående kontrakt.
  • Som en följd av överenskommelsen lämnar tre styrelseledamöter sina positioner. Leif Christian Salomonsen och Runar Nielsen kommer tillfälligt att adjungeras till styrelsen som observatörer. Obligationsägarna och leverantörerna förväntas sedan tillsätta fyra nya styrelseledamöter.
  • Som en följd av dessa åtgärder förväntas Bolaget kunna avsluta den pågående rekonstruktionen i början av juli.
  • Efter de ovan nämnda åtgärderna kommer de befintliga aktieägarna behålla ungefär 5,14 procent av aktierna i Bolaget. Northland planerar att erbjuda de befintliga aktieägarna att delta i en nyemission om cirka 25 miljoner US-dollar med samma teckningskurs som konverteringskursen för konvertiblerna.

Northlands VD och koncernchef Karl-Axel Waplan kommenterar: ”De förslagna åtgärderna utgör tillsammans den bästa tillgängliga finansieringen för att klara Northlands likviditetsbehov såväl kortfristigt som långsiktigt. Det förväntas ge oss tillräckligt med kapital för att nå full produktionstakt under tredje kvartalet 2014. Vi är tacksamma för de stöd vi fått av obligationsägare, leverantörer och anställda, vilket tydliggör deras tro på vår verksamhet.”

Läs det kompletta engelskspråkiga pressmeddelandet i sin helhet på www.northland.eu

Webbkonferenser
Måndag den 29 april 2013 klockan 12.30 CET kommer Northland att hålla en webbsänd telefonkonferens på svenska. Klockan 15.30 CET håller Bolaget en webbsänd telefonkonferens på engelska.

Konferenssamtalen webbsänds på: http://northland.eu/en-us/investor-relations.

En investerarpresentation kommer även att publiceras på Bolagets webbplats.

Styrelseordförande Anders Hvide och Karl-Axel Waplan, VD och koncernchef, kommer att leda webbkonferenserna. Rekonstruktör Lars Söderqvist samt Leif Salomonsen från Recore, nominerad till Bolagets styrelse, kommer att närvara för att svara på frågor. Vänligen ring in fem minuter innan utsatt tid.

Telefonnummer:
Sverige:                             08-505 564 74
Norge:                                +47 235 00 210
Storbritannien:                 +44 20 336 453 74

”Karl-Axel Waplan”

VD och koncernchef, Northland Resources S.A.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Karl-Axel Waplan, VD och koncernchef: 0705 104 239
Eva Kaijser, CFO: 0709 320 901
Anders Antonsson, Vice President – Investor Relations: 0709 994 970

Webbplats: www.northland.eu