Northland skjuter upp publiceringen av delårsrapporten för tredje kvartalet 2013

Luxemburg, 13 november 2013 – Northland Resources S.A. (OSE: NAUR, Frankfurt: NPK, Nasdaq OMX/First North: NAURo – “Northland” eller “Bolaget”) meddelar att Bolaget publicerar Financial Statement och Management’s Discussion & Analysis för tredje kvartalet (“Delårsrapporten”) den 28 november 2013. Senareläggningen från planerat publiceringsdatum den 13 november 2013 beror på komplexiteten i värderingen av vissa finansiella instrument i enlighet med IAS 32 samt IAS 39.

Omstruktureringen av koncernen som slutfördes under sommaren 2013 och som innefattade utgivningen av ett obligationslån om 335 miljoner US-dollar (”First Lien Bond”) med warranter, förändringar av villkoren av det tidigare obligationslånet (”Second Lien Convertible Bond”) och omvandlingen av leverantörsskulderna till långfristiga krediter med 4 procents ränta har gett upphov till komplexa, bokföringsmässiga och värderingsmässiga frågeställningar, vilka påverkar delårsrapporten för det tredje kvartalet. Bolaget och styrelsen har därför fattat beslutet idag att skjuta upp publiceringen av delårsrapporten för att ytterligare utvärdera och analysera konsekvenserna i samråd med dess revisorer.

Northland kommer att publicera en verksamhetsuppdatering inklusive produktionssiffror för det tredje kvartalet (”Operational Update”) den 14 november 2013 som redogör för den senaste utvecklingen av Kaunisvaaraprojektet.

För mer information, var vänlig kontakta:

Eva Kaijser, CFO, 0709 320 901
Petter Brunnberg, Investor Relations, 0727 24 41 09

Eller besök vår hemsida: www.northland.eu

Northland är en producent av järnmalm med en portfölj av produktion, utvecklings- och prospekteringsprojekt i norra Sverige och Finland. Den första byggfasen av Kaunisvaara-projektet är färdig och drifttagningen startade i november 2012. Northland avser att producera ett höghaltigt och högkvalitativt järnmalmskoncentrat i svenska Kaunisvaara, där Bolaget har två fyndigheter, Tapuli och Sahavaara, med magnetitmalm. Northland har ingått så kallade ”off-take agreements” för hela produktionen från Kaunisvaara de kommande sju till tio åren. Bolaget förbereder även en lönsamhetsstudie (DFS) för Hannukainen-projektet i Kolari i norra Finland. Hannukainen är en så kallad IOCG-fyndighet, vilket innebär att det utöver järnmalm även kan utvinnas guld och koppar. Bolaget förbereder även en DFS för Pellivuoma-fyndigheten som ligger 15 km från anrikningsverket i Kaunisvaara.

Forward-Looking Information

This announcement may include “forward-looking” information within the meaning of applicable securities laws. This forward-looking information can be identified by the use of forward-looking terminology, including the terms “believes”, “estimates”, “anticipates”, “expects”, “intends”, “may”, “will” or “should” or, in each case, their negative, or other variations or comparable terminology. This forward-looking information includes all matters that are expectations concerning, among other things, Northland’s results of operations, financial condition, liquidity, prospects, growth, strategies and the industry in which it operates. By their nature, forward-looking information involves risks and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur in the future. Readers are cautioned that forward-looking information is not a guarantee of future performance and that Northland’s actual results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industry in which it operates may differ materially from those made in or suggested by the forward-looking information contained in this press release. In addition, even if Northland’s results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industry in which Northland operates are consistent with the forward-looking information contained in this press release, those results or developments may not be indicative of results or developments in subsequent periods.