Northlands andra uppdatering enligt NP 12-203

Luxemburg, 25 april 2013 – Northland Resources S.A. (OSE: NAUR, Frankfurt: NPK, First North/Nasdaq: NAURo – inklusive dotterbolag, “Northland” eller “Bolaget”) publicerar den andra uppdateringen enligt det kanadensiska regelverket, National Policy 12-203 (”NP 12-203”).

Bolaget meddelade den 28 mars 2013 att dess reviderade helårsrapport för 2012 inte kunde lämnas senast den 2 april 2013, vilket var tidsfristen för detta dokument enligt kanadensisk lag.

Northland har erhållet ett beslut från Ontario Securities Commission (”OSC”) som bland annat innebär att Bolaget ska uppdatera marknaden om aktuell status i ärendet. Bolaget kommer därför varannan vecka, fram till dess att den reviderade helårsrapporten är färdigställd och inlämnad till OSC, att publicera ett dokument benämnt ”Default Status Update”. Nästa uppdatering bedöms publiceras den 25 april 2013.

Northland har per dagens datum inte färdigställt den reviderade helårsrapporten för 2012 och uppfyller därmed inte regelverket NP 12-203.

Bolaget avser att senast den 30 april 2013 publicera sin reviderade helårs­rapport. Skulle detta inte ske kommer Bolaget att publicera en tredje uppdatering enligt NP 12-203 kring den 9 maj 2013. Mer detaljerad information återfinns i det engelska pressmeddelandet med rubriken ”Northland Provides its Second Default Status Update”, publicerat på Bolagets webbplats den 25 april 2013.

”Karl-Axel Waplan”
VD och koncernchef, Northland Resources S.A.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Eva Kaijser, CFO: 0709 320 901
Anders Antonsson, Vice President – Investor Relations: 0709 994 970

Webbplats: www.northland.eu