Northlands beslut att senarelägga delårsrapportern för tredje kvartalet 2013 bryter mot kanadensiska regelverket

OBS! Detta är en svensk översättning/sammanfattning som Northland tillhandahåller som komplement till motsvarande officiella dokument, vilket publicerats på det engelska språket och finns tillgängligt via bolagets webbplats, www.northland.eu

Luxemburg, 14 november 2013 – Northland Resources S.A. (OSE: NAUR, Frankfurt: NPK, Nasdaq OMX/First North: NAURo – “Northland” eller “Bolaget”) förväntar sig att Ontario Securities Commission (”OSC”) kommer att finna att Bolaget bryter mot börsreglerna i den kanadensiska provinsen Ontario genom att inte publicera delårsrapporten för det tredje kvartalet 2013 den 14 november 2013.

Under 2013 har Bolaget och dess dotterbolag genomgått en omstrukturering som innefattade utgivningen av ett obligationslån om 335 miljoner US-dollar (”First Lien Bond”) med warranter, förändringar av villkoren av det tidigare obligationslånet (”Second Lien Convertible Bond”) och omvandlingen av leverantörsskulderna till långfristiga krediter med 4 procents ränta. Dessa förändringar har gett upphov till komplexa, bokföringsmässiga och värderingsmässiga frågeställningar, vilka påverkar delårsrapporten för det tredje kvartalet. De ovan nämnda finansiella instrumenten omfattas av IAS 32 samt IAS 39. Bolaget och styrelsen har fattat beslutet att skjuta upp publiceringen av delårsrapporten för att i samråd med dess revisorer ytterligare utvärdera och analysera hur förändringarna i de ovan nämnda finansiella instrumenten ska behandlas. Därför kan Bolaget inte lämna in delårsrapporten för det tredje kvartalet 2013 den 14 november 2013.

Bolaget räknar med att OSC kommer att konstatera att Northland bryter mot det kanadensiska regelverket fram till den tidpunkt då Bolaget lämnar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2013. För att åtgärda detta ämnar Bolaget att lämna in delårsrapporten så snart de värderingsmässiga och bokföringsmässig frågeställningarna utretts. Detta förväntas ske den 28 november 2013. Med detta uppfyller Bolaget de norska kraven samt det pan-europeiska regelverket öppenhetsdirektivet 2004/109/EC som implementerats i Norge och Luxemburg.

Bolaget har ansökt hos de kanadensiska övervakningsmyndigheterna, i enlighet med regelverket National Policy 12-203 — Cease Trade Orders for Continuous Disclosure Defaults (“NP 12-203”), om en så kallad cease trade order för ledande befattningshavare. Bolaget kommer att offentliggöra en statusrapport varannan vecka fram till dess att OSC funnit att Bolaget återigen följer det kanadensiska regelverket.

“Peter Pernlöf”
Tillförordnad VD, Northland Resources S.A.

För mer information, var vänlig kontakta:
Peter Pernlöf, Tillförordnad VD: 0702 202 700
Eva Kaijser, CFO, 0709 320 901
Petter Brunnberg, Investor Relations, 0727 24 41 09

Eller besök vår hemsida: www.northland.eu

Northland är en producent av järnmalm med en portfölj av produktion, utvecklings- och prospekteringsprojekt i norra Sverige och Finland. Den första byggfasen av Kaunisvaara-projektet är färdig och drifttagningen startade i november 2012. Northland avser att producera ett höghaltigt och högkvalitativt järnmalmskoncentrat i svenska Kaunisvaara, där Bolaget har två fyndigheter, Tapuli och Sahavaara, med magnetitmalm. Northland har ingått så kallade ”off-take agreements” för hela produktionen från Kaunisvaara de kommande sju till tio åren. Bolaget förbereder även en lönsamhetsstudie (DFS) för Hannukainen-projektet i Kolari i norra Finland. Hannukainen är en så kallad IOCG-fyndighet, vilket innebär att det utöver järnmalm även kan utvinnas guld och koppar. Bolaget förbereder även en DFS för Pellivuoma-fyndigheten som ligger 15 km från anrikningsverket i Kaunisvaara.

Forward-Looking Information

This announcement may include “forward-looking” information within the meaning of applicable securities laws. This forward-looking information can be identified by the use of forward-looking terminology, including the terms “believes”, “estimates”, “anticipates”, “expects”, “intends”, “may”, “will” or “should” or, in each case, their negative, or other variations or comparable terminology. This forward-looking information includes all matters that are expectations concerning, among other things, Northland’s results of operations, financial condition, liquidity, prospects, growth, strategies and the industry in which it operates. By their nature, forward-looking information involves risks and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur in the future. Readers are cautioned that forward-looking information is not a guarantee of future performance and that Northland’s actual results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industry in which it operates may differ materially from those made in or suggested by the forward-looking information contained in this press release. In addition, even if Northland’s results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industry in which Northland operates are consistent with the forward-looking information contained in this press release, those results or developments may not be indicative of results or developments in subsequent periods.