Northlands bokslutskommuniké 2012

OBS! Detta är en svensk översättning/sammanfattning som Northland tillhandahåller som komplement till motsvarande officiella dokument, vilket publicerats på det engelska språket och finns tillgängligt via bolagets webbplats, www.northland.eu

Luxemburg, 26 februari 2013 – Northland Resources S.A. (TSX: NAU, OSE: NAUR, Frankfurt: NPK, First North/Nasdaq: NAURo – “Northland” eller “Bolaget”) har idag publicerat sin oreviderade bokslutskommuniké för helåret 2012, som avslutades 31 december.

Karl-Axel Waplan, VD & koncernchef för Northland Resources S.A., kommenterar utvecklingen i bokslutskommunikén:

”Northland har investerat mer än 900 miljoner US-dollar i Kaunisvaaraprojektet och har byggt upp gruvområdet från myrmark till en gruva under en period kortare än två år. Starten av produktion har varit framgångsrik och till dags datum har Northland producerat omkring 71 400 ton järnmalm som har anrikats till mer än 65 000 ton färdigt järnmalmskoncentrat med en järnhalt och kvalitet i linje med förväntad produktspecifikation.

I slutet av 2012, i samband med att flera viktiga milstolpar i projektet färdig­ställdes, slutfördes en detaljerad nulägesbudget och det blev tydligt att Bolaget stod inför ett behov av kompletterande finansiering för att täcka högre än tidigare beräknad investeringsnivå (Capex) gällande installationen av de båda produk­tionslinjerna och logistikkedjan samt driftskostnaderna (Opex) de två första åren. Avsikten var att under januari 2013 genomföra en kapitalanskaffning genom en kombination av nyemission och utökning av befintligt obligationslån. Till följd av att marknadens reaktion kraftigt påverkade Bolagets aktiepris beslutade Bolaget den 5 februari 2013 att avbryta den planerade transaktionen. För att säkerställa Northlands tillgångar och verksamhet samt olika intressenters värden ansökte Bolaget om rekonstruktion av sina svenska dotterbolag, vilka gemensamt äger Kaunisvaaraprojektet.

Den 21 februari 2013 gav en erforderlig majoritet av obligationsägarna Northland tillstånd att använda 6 miljoner US-dollar av de totalt 72,6 miljoner US-dollar som finns på ett spärrat konto. Detta stöd samt diskussionerna med de ledande leverantörerna kommer att begränsa löpande kostnader och möjliggör fortsatt produktion i Kaunisvaara och transporterna av järnmalmskon­centrat till Narvik även efter den 4 mars.

Bolaget genomgår nu en utmanande period, men jag är övertygad om att vi snart kommer att kunna presentera en långsiktig finansiell lösning som ger Bolaget en stark bas för utveckling av såväl Bolaget som Kaunisvaaraprojektet. Det är viktigt att komma ihåg att Northland har betydande värden som malmreserver, en pålitlig infrastruktur och en sund verksamhet som dagligen producerar 3 000 till 4 000 ton högvärdigt järnmalmskoncentrat. Dessutom har vi en stark bas av slutkunder att leverera till, som vår första kund Tata Steel i Nederländerna.

Vårt främsta fokus är nu att lösa likviditetsbristen, optimera logistikkedjan och uppnå full produktion under 2014.”

Sammanfattning av nyckeltal per kvartal och helår per 31 december 2012 och 2011

Selected Quarterly and
Annual Information, (unaudited)
USD millions
Q4 (3 månader) per den
31 dec, 2012
Q4 (3 månader) per den
31 dec, 2011
12 månader
per den
31 dec, 2012
12 månader
per den
31 dec, 2011
Net Profit / (Loss) (5,6) (34,3) (24,8) (38,1)
- per share, USD (0,01) (0,15) (0,05) (0,17)
Mineral properties expenditures, Sweden 0,5 0,5 2,4 2,7
Mineral properties expenditures, Finland 1,7 5,2 11,5 20,1
Mines under construction expenditures, Sweden and Norway 177,9 84,7 580,1 180,2
Cash, end of period balance 53,7 38,3 53,7 38,3
Number of
Common shares
514 178 899 226 628 899 514 178 899 226,628,899

Denna tabell tillhandahålls som information och är inte en del av den finansiella rapporterna som återfinns i det engelska dokumentet publicerat idag under rubriken ” Press Release of Unaudited Annual Report 2012”

Detta pressmeddelande är en sammanfattning av information vilket innebär en begränsning av den information som krävs för ett investeringsbeslut. Sådana beslut bör ske efter rådgivning av certifierade finansiella rådgivare.

Komplett version av Northland Resources S.A.:s oreviderade bokslutskommuniké 2012 har idag, den 26 februari 2013, publicerats på Bolagets webbplats, http://www.northland.eu/sv-se/investor-relations/financials/financial-statements.

Kommande rapporttillfällen

26 mars 2013: Reviderade Financial Statement och MD&A for Q4 2012

8 maj 2013: Financial Statement for Q1 2013

8 augusti 2013: Financial Statement for Q2 2013

14 november 2013: Financial Statement for Q3 2013

Bolagsstämma

Bolagsstämman i Northland S.A. kommer att äga rum torsdagen den 16 maj 2013 i Luxemburg.

FORWARD-LOOKING INFORMATION

Certain statements contained in this MD&A and elsewhere constitute forward-looking statements. Such forward-looking statements involve a number of known and unknown risks, uncertainties and other factors which may cause the actual results, performance or achievements of the Company to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, which speak only as of the date the statements were made, and readers are advised to consider such forward-looking statements in light of the risks set forth in the Annual Report 2011.

”Karl-Axel Waplan”
VD och koncernchef, Northland Resources S.A.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Karl-Axel Waplan, VD och koncernchef: 0705 104 239
Peder Zetterberg, tillförordnad CFO, 0708 652 120
Anders Antonsson, Vice President – Investor Relations: 0709 994 970

Webbplats: www.northland.eu

Northland är en producent av järnmalm med en portfölj av produktion, utvecklings- och prospekteringsprojekt i norra Sverige och Finland. Den första byggfasen av Kaunisvaara-projektet är färdig och drifttagningen startade i november 2012. Northland avser att producera ett höghaltigt och högkvalitativt järnmalmskoncentrat i svenska Kaunisvaara, där Bolaget har två fyndigheter, Tapuli och Sahavaara, med magnetitmalm. Northland har ingått så kallade ”off-take agreements” för hela produktionen från Kaunisvaara de kommande sju till tio åren. Bolaget förbereder även en lönsamhetsstudie (DFS) för Hannukainen-projektet i Kolari i norra Finland. Hannukainen är en så kallad IOCG-fyndighet, vilket innebär att det utöver järnmalm även kan utvinnas guld och koppar. Bolaget förbereder även en DFS för Pellivuoma-fyndigheten som ligger 15 km från anrikningsverket i Kaunisvaara.