Northlands bolagstämma 2013

Luxemburg, 15 april 2013 – Northland Resources S.A. (TSX: NAU, OSE: NAUR, Frankfurt: NPK, First North/Nasdaq: NAURo – med dotterbolag, “Northland” eller “Bolaget”) kommer att hålla bolagstämma i Luxemburg den 15 maj 2013 klockan 10.00 CET.

Härmed kallar Northland Resources S.A. aktieägare till ordinarie bolagstämma. Stämman kommer att hållas på 7A rue Robert Stümper i Luxembourg, den 15 maj 2013 klockan 10.00 CET.

Agendan återfinns i det engelskspråkiga officiella pressmeddelandet på www.northland.eu

Bolaget meddelar härmed att beslut fastställs genom majoritetsomröstning oavsett antal röster som är närvarande eller som representeras med fullmakt.

Aktieägare som inte har möjlighet att närvara på bolagstämman ombedes uppge datum, signera och returnera fullmakt (tillgänglig på www.sedar.com) i enlighet med de instruktioner som finns beskrivna i fullmakten samt i Management Information Circular. Aktieägare som önskar delta på bolagstämman kan registrera sig på: ir@northland.eu

”Karl-Axel Waplan”
VD och koncernchef, Northland Resources S.A.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Eva Kaijser, CFO: 0709 320 901
Anders Antonsson, Vice President – Investor Relations: 0709 994 970

Webbplats: www.northland.eu

Northland är en producent av järnmalm med en portfölj av produktion, utvecklings- och prospekteringsprojekt i norra Sverige och Finland. Den första byggfasen av Kaunisvaara-projektet är färdig och drifttagningen startade i november 2012. Northland avser att producera ett höghaltigt och högkvalitativt järnmalmskoncentrat i svenska Kaunisvaara, där Bolaget har två fyndigheter, Tapuli och Sahavaara, med magnetitmalm. Northland har ingått så kallade ”off-take agreements” för hela produktionen från Kaunisvaara de kommande sju till tio åren. Bolaget förbereder även en lönsamhetsstudie (DFS) för Hannukainen-projektet i Kolari i norra Finland. Hannukainen är en så kallad IOCG-fyndighet, vilket innebär att det utöver järnmalm även kan utvinnas guld och koppar. Bolaget förbereder även en DFS för Pellivuoma-fyndigheten som ligger 15 km från anrikningsverket i Kaunisvaara.