Northlands svenska dotterbolag har ansökt om företagsrekonstruktion. Arbetet fortsätter att säkerställa finansieringen

OBS! Detta är en svensk översättning/sammanfattning som Northland tillhandahåller som komplement till motsvarande officiella dokument, vilket publicerats på det engelska språket och finns tillgängligt via bolagets webbplats, www.northland.eu

Luxemburg, 8 februari 2013 – Northland Resources S.A. (TSX: NAU, OSE: NAUR, Frankfurt: NPK, First North/Nasdaq: NAURo – “Northland” eller “Bolaget”) meddelar att styrelsen i Bolagets svenska dotterbolag, Northland Resources AB (publ), har idag ansökt om företagsrekonstruktion vid Luleå tingsrätt. Beslutet baseras på likviditetsbrist och bedöms vara nödvändigt för att ge Bolaget den tid som behövs för att kunna slutföra förhandlingarna för en långsiktig finansiell lösning.

Som meddelats i pressmeddelande daterat den 5 februari 2013, har Northland dragit tillbaka erbjudandet avseende aktieemission och utökat obligationslån till förmån för fördjupade diskussioner med ett antal potentiella investerare för att finna en lösning på Bolagets långsiktiga finansiering. Finansieringen ska användas till investerings- och driftskostnader för Kaunisvaaraprojektet, den tillhörande logistikkedjan samt den löpande affärsverksamheten (inklusive Hannukainenprojektet).

Northland hade i slutet av december 2012 investerat mer än 900 miljoner US-dollar i Kaunisvaaraprojektet (inklusive prospektering, geologiska och finansiella studier samt projektuppbyggnad). För att säkerställa att dessa värden kan bevaras för Bolaget konstruktiva diskussioner med de långivare som ingår i det utestående obligationsprogrammet, med målet att nå en lösning som tryggar fortsatt drift i Kaunisvaara och utskeppning av järnmalmskoncentrat via Narvik under rekonstruktionsperioden.

I syfte att få tid att slutföra förhandlingarna har Bolaget i samråd med kreditgivare beslutat att ansöka om företagsrekonstruktion för sitt svenska dotterbolag Northland Resources AB (publ). Som ett stöd i rekonstruktionen har Bolaget bett sina långivare och andra intressenter om cirka 12 miljoner US-dollar för att möjliggöra full verksamhet fram till och med den 4 mars 2013. Vid utgången av denna period bedömer Bolaget att ha en lösning klar för sin långsiktiga finansiering.

Inom ramen för rekonstruktionen utgår full lön till anställda i Northland Resources AB och verksamheten fortsätter enligt tidigare fastlagd plan. Northlands leveranser till kunder kommer att fullföljas enligt vad som meddelats tidigare. Under rekonstruktionsperioden får inte betalning ske till leverantörer för tjänster eller material gällande perioden upptill ansökningsdatum för företagsrekon­struktion. Däremot kommer leverantörer att få betalt för tjänster och material utfört under rekonstruktions­perioden. Rekonstruktionen innebär inga förändringar i Bolagets ledning. Bolagsledningen kommer fortsättningsvis att ta ansvar för Bolagets verksamhet.

Northland Logistics AB och Northland Logistics AS (Norge) påverkas indirekt av rekonstruktionen då de är en del av Kaunisvaaraprojektet och därmed är delvis finansierade genom befintligt obligationsprogram. Övriga bolag i koncernen påverkas inte av dagens beslut.

”Karl-Axel Waplan”
VD och koncernchef, Northland Resources S.A.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Karl-Axel Waplan, VD och koncernchef: 0705 104 239
Peder Zetterberg, tillförordnad CFO, 0708 652 120
Anders Antonsson, Vice President – Investor Relations: 0709 994 970

Webbplats: www.northland.eu

Northland är en producent av järnmalm med en portfölj av produktion, utvecklings- och prospekteringsprojekt i norra Sverige och Finland. Den första byggfasen av Kaunisvaara-projektet är färdig och drifttagningen startade i november 2012. Northland avser att producera ett höghaltigt och högkvalitativt järnmalmskoncentrat i svenska Kaunisvaara, där Bolaget har två fyndigheter, Tapuli och Sahavaara, med magnetitmalm. Northland har ingått så kallade ”off-take agreements” för hela produktionen från Kaunisvaara de kommande sju till tio åren. Bolaget förbereder även en lönsamhetsstudie (DFS) för Hannukainen-projektet i Kolari i norra Finland. Hannukainen är en så kallad IOCG-fyndighet, vilket innebär att det utöver järnmalm även kan utvinnas guld och koppar. Bolaget förbereder även en DFS för Pellivuoma-fyndigheten som ligger 15 km från anrikningsverket i Kaunisvaara.