Uppdatering angående rättsliga förfaranden inledda i Kanada

OBS! Detta är en svensk översättning/sammanfattning som Northland tillhandahåller som komplement till motsvarande officiella dokument, vilket publicerats på det engelska språket och finns tillgängligt via bolagets webbplats, www.northland.eu

Luxemburg, den 29 september 2014 – Northland Resources SE (OSE: NAUR, Frankfurt: NPK, Nasdaq OMX/First North: NAURo – tillsammans med dotterbolagen ”Northland”, ”NRSE” eller ”Bolaget”) meddelar att Ontario Superior Court of Justice (”Domstolen”) har beslutat att godkänna ett så kallat Standstill and Tolling Agreement (”Avtalet”) mellan käranden och Svaranden.

Som en del av den inledda processen för det rättsliga förfarandet i Kanada, har Domstolen beslutat att godkänna Avtalet mellan käranden, Bolaget, vissa före detta direktörer, vissa före detta styrelseledamöter och en nuvarande styrelseledamot (tillsammans med Bolaget ”Svaranden”). Ingen i nuvarande koncernledning och, till följd av det ingångna Avtalet mellan käranden och Svaranden, ingen nuvarande styrelseledamot är svaranden i den pågående processen.

Avtalet innebär bland annat en justering av tidsfrister i Ontario, att käranden lägger ner kravet gentemot samtliga Svarande, förutom Bolaget, tidigare VD och tidigare styrelseordförande, samt att Svaranden inte är förhindrad att bestrida Ontario domstols behörighet eller tillämpbarhet av lagar i Ontario.

Avtalet ingicks med anledning av det rättsliga förfarandet som anhängiggjorts vid Domstolen, i vilket käranden gör gällande att Bolaget inte i tid offentliggjort information om kostnadsökningar och kostnadsöverskridanden avseende Kaunisvaaraprojektet.

Innan Domstolen beslutar huruvida målet ska tas upp till prövning, är nästa steg i processen att käranden måste lämna in material till stöd för sin begäran om tillstånd att inleda en domstolsprocess. När sådant material lämnats in och Bolagets bestridande granskats av Domstolen, kommer denna att besluta om en tidsplan avseende fortsatt handläggning.

Bolaget avser bestrida kärandens yrkanden samt eventuella ytterligare krav som kan vara tillåtna i förhållande till sådana yrkanden.

För mer information, vänligen kontakta:
ir@northland.eu             
Johan Dagertun, Finansdirektör: +46 920 779 00
Frida Johansson, Investerarrelationer: +46 920 779 00
Niclas Dahlström, Informationschef: +46 920 779 00

Eller besök vår hemsida: www.northland.eu

Northland är en producent av järnmalm med en portfölj av produktion, utvecklings- och prospekteringsprojekt i norra Sverige och Finland. Den första byggfasen av Kaunisvaara-projektet är färdig och drifttagningen startade i november 2012. Northland avser att producera ett höghaltigt och högkvalitativt järnmalmskoncentrat i svenska Kaunisvaara, där Bolaget har två fyndigheter, Tapuli och Sahavaara, med magnetitmalm. Northland har ingått så kallade ”off-take agreements” för hela produktionen från Kaunisvaara de kommande sju till tio åren. Bolaget har även färdigställt en lönsamhetsstudie (DFS) för Hannukainen-projektet i Kolari i norra Finland. Hannukainen är en så kallad IOCG-fyndighet, vilket innebär att det utöver järnmalm även kan utvinnas guld och koppar.

Forward-Looking Information

This announcement may include “forward-looking” information within the meaning of applicable securities laws. This forward-looking information can be identified by the use of forward-looking terminology, including the terms “believes”, “estimates”, “anticipates”, “expects”, “intends”, “may”, “will” or “should” or, in each case, their negative, or other variations or comparable terminology. This forward-looking information includes all matters that are expectations concerning, among other things, Northland’s results of operations, financial condition, liquidity, prospects, growth, strategies and the industry in which it operates. By their nature, forward-looking information involves risks and uncertainties because they relate to events and depend on circumstances that may or may not occur in the future. Readers are cautioned that forward-looking information is not a guarantee of future performance and that Northland’s actual results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industry in which it operates may differ materially from those made in or suggested by the forward-looking information contained in this press release. In addition, even if Northland’s results of operations, financial condition and liquidity, and the development of the industry in which Northland operates are consistent with the forward-looking information contained in this press release, those results or developments may not be indicative of results or developments in subsequent periods.