Bokslutskommuniké 2000

• Nettoomsättningen ökade med 63 procent till 350,5 Mkr (215,7) • Omsättningen under tredje tertialet uppgick till 150,1 Mkr • Resultat efter finansiella poster uppgick till 8,2 Mkr (1,9) • Vinst per aktie efter skatt uppgick till 19,67 kr • Från och med den 1 november ingår förvärvet av Trienta Elektronik AB:s Torsbyfabrik

.

Om oss

NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för produktion av elektronikbaserade produkter. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Prenumerera

Dokument & länkar