Delårsrapport januari – juni 2002

Perioden i sammandrag •Resultat före skatt ökade med 90% till 17,1 MSEK (9,0) •Nettoomsättningen ökade med 28,8% till 325,3 MSEK (252,6) •Resultat per aktie efter full skatt blev 41 SEK (21) NOTE AB (publ) Phone: +46 (0) 176 799 00 P.O. Box 910, SE-761 29 NORRTÄLJE Fax: +46 (0) 176 178 79 Sweden info@note.se www.note.se

Om oss

NOTE är en av norra Europas ledande tillverknings- och logistikpartner för produktion av elektronikbaserade produkter. NOTE tillverkar kretskort, delmontage och kompletta produkter (box build). Kunderbjudandet täcker hela produktlivscykeln, från design till eftermarknad. NOTE finns etablerat i Sverige, Finland, England, Estland och Kina. NOTE är noterat på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.note.eu.

Prenumerera

Dokument & länkar